Garantir el control de l'equitat salarial i d'accés a la promoció laboral, controlar que els processos de contractació interna no continguin elements de discriminació indirecta, diagnosticar els impediments per fer efectiva la conciliació entre feina i família, millorar l'enllumenat en les zones fosques del campus, vetllar perquè les festes estudiantils estiguin lliures de violències de gènere... Aquestes són només algunes de les 50 accions que s'autoimposa la Universitat de Girona per convertir en "real" i "avaluable" el seu compromís amb la igualtat entre tots els membres de la seva comunitat.

La delegada del rector per a la igualtat de gènere, la doctora Anna Maria Pla, i el mateix Quim Salvi han presentat avui el Pla d'Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona que, en els propers quatre (2021-2025), hauria de posar la UdG en "una posició capdavantera i de lideratge en l'eliminació del biaix de gènere en el món universitari català" gràcies a "50 accions concretes avaluables" que s'han elaborat després d'un procés participatiu. "El pla té aportacions de més d'un miler de persones de la comunitat universitària, tant del personal docent i investigador, com del d'administració i serveis com dels mateixos estudiants", ha comentat Salvi abans que Anna Maria Pla desgranés els eixos principals del pla.

"Promoure la cultura per a l'equitat a tota la institució", "Docència i recerca amb perspectiva de gènere", Igualtat d'oportunitats en l'accés i la promoció de les condicions laborals", "Compromís contra la discriminació i les violències", "Compromís social i transferència de coneixements sensibles al gènere" són els eixos principals d'aquest segon Pla d'Igualat de Gènere de la UdG que, a diferència de l'anterior (de l'any 2009), aporta instruments innovadors per "garantir l'auditoria i el registre retributiu en clau de gènere" o, amb el cas de la denúncia per assetjament laboral de la professora Eva Bussalleu encara pendent de tancar-se, per "garantir que els procediments interns relatius als criteris de contractació i d'avaluació de currículums no continguin elements de discriminació indirecta".