La comissió que s'ocupa de l'absentisme escolar sobre la taula aquest curs. Es tracta dels casos reiterats o greus d'alumnes que no assisteixen a classe, que són els que arriben a la comissió tècnica, l'òrgan encarregat de vetllar per l'assistència a l'escola o institut en l'etapa obligatòria, com un element clau per a l'èxit escolar i com a factor de cohesió social. El gruix d'alumnes que s'estan tractant a la comissió (un 77,5%) són de secundària, mentre que el 22,5% restant de casos són a l'educació primària. El regidor d'Educació a l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, explica que des dels centres educatius han detectat alguns casos en què s'utilitza el temor a la covid-19 com una nova raó per justificar l'absentisme.

Però, tot i que ha sorgit aquesta sensació -la covid-19 com un motiu que es fa servir per justificar la no assistència a les aules-, això no vol dir que el context de la pandèmia hagi alterat les xifres d'absentisme. Almenys, de moment, ja que caldrà esperar a final de curs per tenir el balanç definitiu. De fet, el nombre de casos que va tractar la comissió tècnica és similar a la tendència dels últims cursos de què es disposen dades. El 2018-2019, en van ser 57, i el curs anterior, n'eren 64. Del curs passat (2019-2020), l'Ajuntament no en té dades, ja que va ser atípic a causa del confinament, que va aturar en sec les classes presencials a les escoles i instituts.

Un cop el centre educatiu detecta que un nen o nena falta continuadament, se segueix un protocol establert per la Generalitat. En la majoria de casos, no s'arriba a la comissió tècnica, sinó que es resolen aplicant aquests passos des del mateix institut o escola.

Però si no es resol aquí, llavors passen a la comissió tècnica, que està integrada per l'Ajuntament de Girona, la Generalitat, els centres educatius i els cossos policials de Policia Municipal i Mossos d'Esquadra. Allà es fa una valoració cas per cas, per determinar quin tipus d'intervenció convé més. Per exemple, poden ser derivats a la Fiscalia o a la DGAIA.

Simplificar el protocol

Simplificar el protocol Justament, des de la regidoria d'Educació, Bertran explica que estan revisant el protocol per mirar de simplificar i unificar els criteris i escenaris que s'apliquen a Girona ciutat. L'objectiu és agilitzar la feina dels centres educatius, a l'hora d'informar, intervenir i fer arribar els casos d'absentisme de la ciutat a la comissió.

D'aquesta manera, el titular d'Educació indica que es vol que, un cop exhaurides totes les vies dins el centre escolar, el procediment sigui més àgil i útil. El consistori està treballant amb aquesta actualització, amb la intenció que el proper curs es pugui posar en marxa.