En què poden assessorar un grup d'experts de la UdG Doncs, segurament, i com també passaria a l'inrevés, en molts camps. Però un d'aquests és com potenciar els mecanismes de col·laboració entre universitat i empresa que, després dels conflictes bèl·lics de la dècada dels noranta, amb prou feines ha tornat a arrencar en països com Albània, Bòsnia i Hercegovina i Montenegro. «Vint anys més tard, unes condicions de mercat lliure i sistema globalitzat haurien d'afavorir la represa de la cooperació universitat-empresa», explica, des de la UdG, Andrea Bikfalvi, que és una de les responsables del projecte KnowHub, finançat amb fons europeus, que vol «impulsar la creació d'oficines de transferència de coneixement i tecnologia a cinc universitats dels països balcànics» amb l'ajuda de socis d'Àustria i Finlàndia

Segons la UdG, el projecte KnowHub té com a principal «objectiu dissenyar i implementar unitats de valorització de coneixement i, així, incrementar la competitivitat, la capacitat innovadora i l'esperit emprenedor a cinc universitats dels països balcànics». Més de dues dècades després de la guerra dels Balcans sembla un bon moment, però Bikfalvi avisa que «barreres com la manca de consciència de les capacitats de les universitats, una alta càrrega burocràtica en les administracions públiques a causa de l'absència d'una finestreta única i una gran mancança d'infraestructures i equipament, alenteixen la represa d'aquesta relació tan necessària per a la millora econòmica i social».

El projecte, que oficialment es denomina Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity (KnowHub), compta amb un pressupost total de 904.365 euros (39.308 aportats per la UdG); i l'equip de la Universitat de Girona està format pels investigadors del departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte Andrea Bikfalvi, Josep Llach i Dani Blasco, i el tècnic en transferència de l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG Ferran Lázaro.