El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) va lliurar ahir a la tarda els sisens premis Bonastruc ça Porta, a la trajectòria professional mèdica.

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge, IDI Girona, va rebre el premi per la contínua innovació que posa al servei dels professionals i per la seva implicació en la recerca i en la docència. Dirigit pel Dr. Salvador Pedraza, va començar la seva activitat el 1999 amb la posada en marxa d’una ressonància magnètica a l’hospital Josep Trueta. Des d’aleshores ha crescut i en aquests moments gestiona els serveis de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear dels Hospitals Trueta i Santa Caterina i, també, el radiodiagnòstic dels centres d’atenció primària Güell de Girona i els de Roses i Ripoll. Sota una aliança estratègica també col·labora amb el servei de Radiologia de l’hospital d’Olot.

En l’àmbit de la Medicina Nuclear, a finals del 2020 l’IDI Girona va posar en marxa un nou equipament PET/TC, una màquina híbrida de diagnòstic per la imatge que combina una tècnica que es basa en la detecció de radiació provinent d’un fàrmac radioactiu (PET) amb una tomografia computada (TC) i que permet avaluar des del punt de vista metabòlic i anatòmic moltes patologies d’òrgans i teixits, sobretot en l’àmbit de pacients oncològics.

El Col·legi Oficial de Metges de Girona també va guardonar el Servei de Medicina Interna de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, per la cohesió del servei, per la seva visió de medicina pública i pel valor del treball en equip integrat al territori.

I dues trajectòries individuals. La del Dr. Rafel Cubí, per la seva tasca de metge de família al CAP de Salt i per ser l’impulsor de la història clínica informatitzada i de la recepta electrònica al sistema sanitari català. I la del Dr. Enric Juncà per la seva dedicació i vocació per la ginecologia al llarg de més de 50 anys i pel seu compromís amb la professió mèdica.