Les set escoles bressol municipals compten ja amb purificadors d’aire per millorar la ventilació als centres educatius. L’Ajuntament de Girona ha condicionat els equipaments amb entre 3 i 5 purificadors d’aire cadascun, amb la mirada posada en el curs vinent, tot i que també s’ha aprofitat per aportar millores als mesos restants d’aquest curs 2020-2021. Entre les principals mesures de prevenció i contenció de la covid-19 als centres educatius hi ha l’exigència d’una ventilació continuada i eficient.