La pandèmia ha portat un augment del 66% en les consultes en línia de l'arxiu de l'Ajuntament de Girona, fregant els gairebé 1,5 milions de visites durant el 2020. Al llarg de tot el 2019 se'n van registrar 903.592. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha alertat del "canvi de tendència" en les consultes, però ha recordat que aquest trasllat del món presencial al virtual s'ha fet gràcies a les tasques de digitalització que "fa molts d'anys" que porta a terme l'arxiu gironí. De fet, el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions ha estat líder durant tres anys en transformació digital, segons l'Administració Oberta de Catalunya. Durant el 2020 l'arxiu gironí també ha tractat prop de 900.000 documents, tot i la pandèmia.

Davant de l'augment de consultes virtuals, el volum de persones que hi ha anat presencialment ha disminuït el 2020. Si bé fa dos anys hi havia 4.754 consultes presencials, l'any passat es va tancar amb 3.500.

Sobre la preservació de documents, durant el 2020 s'han restaurat set llibres d'entre el 1358 i el 1383. A més, també s'han digitalitzat gairebé 98.000 documents per augmentar el catàleg virtual que ja té l'arxiu. A més, s'han rebut 18 fons documentals de donacions particulars, com ara el de l'associació Casal de la Dona de Girona.

Una altra de les funcions del servei, que amb la pandèmia ha agafat més rellevància, és la protecció de les dades personals. En aquest àmbit, l’SGDAP va prestar 742 serveis entre revisió de documents, assessoraments i supervisió de permisos d’accés a la informació. També va elaborar un protocol de confidencialitat per regular l’actuació del personal municipal voluntari en determinades accions de suport a la població vulnerable. Alhora, el servei ha treballat en la difusió de la documentació a través d’exposicions, publicacions i, sobretot, recursos en línia i xarxes socials. Des de l’SGDAP també s’ha continuat amb la tasca de cooperar amb altres àrees internes de l’Ajuntament i amb organismes d’abast nacional i internacional. Totes aquestes accions reflectides a la memòria 2020 formen part del Pla Estratègic de l’SGDAP 2020-2023.