El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona va fer balanç ahir, del darrer any, i també del període 2011-2020. Una etapa que ha vingut marcada pels esforços de digitalització: «Han augmentat de manera destacada les consultes en línia, això mostra un canvi de tendència. Fa molts anys que es treballa en la digitalització, el que ha permès assolir aquestes xifres i aconseguir ser tres anys consecutius líders en la transformació digital segons l’Administració Oberta de Catalunya», recordava ahir l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. De fet, el període de confinament va fer que el 2020, les consultes en línia s’elevessin un 66% - gairebé 1,5 milions. En l’últim any, l’arxiu gironí també ha tractat prop de 900.000 documents, tot i la pandèmia, gràcies a la tasca feta en digitalització.

A més de l’alcaldessa, a l’acte hi van assistir el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament, Joan Boadas; el cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu, Lluís-Esteve Casellas; el cap de la Secció de Documentació Fotogràfica i Audiovisual, David Iglésias, i la tècnica de l’Arxiu Municipal, Anna Gironella.

En aquests últims anys, les consultes presencials a l’Arxiu s’han mantingut, i han augmentat les que es realitzen en línia. En deu anys, s’ha passat de 400.000 consultes (2011) a gairebé 1,5 milions el 2020.

Però la tasca del servei no es redueix a les consultes. Com va dir Lluís-Esteve Casellas, aquesta part és un 40% de la seva activitat; també s’ocupen d’analitzar els documents i la seva organització, fer formació i assessorament entre altres.

Un altre punt que es va remarcar ahir va ser la «confiança» de la ciutadania cap al servei, materialitzada en les donacions de particulars: «En aquests darrers anys estem rebent molts fons, el que significa una intensa confiança de la ciutadania cap al Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions. Ens hem de felicitar del servei pioner, referent i d’una qualitat excepcional que tenim», va afirmar Madrenas.

Entre 2011 i 2020 l’Arxiu ha ingressat 214 fons de 174 donants diferents. A més, ha digitalitzat 34.969 documents, 236.375 imatges, 10.441 vídeos i 1.440 àudios. També s’han ingestat 15.822 fitxers de vídeo, 182.957 fitxers d’àudio i 2.227.810 imatges digitals.

Sis compromisos

El cap del servei, Joan Boadas, va remarcar sis compromisos que té el departament: amb la permanent modernització de l’administració, amb l’accessibilitat i ús de la documentació, la seva conservació i difusió -ja que «sense documentació no hi ha coneixement», defensava-, així com també amb l’eficàcia i eficiència de l’actuació del servei i la cooperació interna (amb altres departaments) i externa (a l’àmbit internacional, per exemple a través dels projectes europeus).