El tancament d’una línia de P3 a l’Escola Annexa Joan-Puigbert de Girona ha deixat 10 nens de Vista Alegre sense una plaça pública al seu barri, va denunciar ahir l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya). Segons les seves dades, a la zona B d’escolarització de Girona, de la qual forma part el barri de Vista Alegre, «hi ha hagut 252 sol·licituds de preinscripció a grups públics de P3, mentre que l’oferta de places de P3 per a aquest curs és de només 242 a la xarxa educativa pública». Això, lamenten des de l’aFFaC, fa que moltes famílies siguin «empeses a escollir entre optar per una plaça pública lluny del domicili o sol·licitar plaça en un centre privat concertat». I, com a segona conseqüència, que la ràtio d’alumnes per classe en els grups de P3 d’aquesta zona hagi pujat des dels 20 nens per grup fins als 23.

La pèrdua d’una línia de P3 a l’Annexa ja va ser avançada pel Diari de Girona el passat mes de febrer i, en aquell moment, des dEducació es va destacar que els grups de P3 no es reduïen en el conjunt de la ciutat (43) i que el que es perdia a l’escola de Vista Alegre passava a l’Escola Marta Mata. Des del Departament es va recordar que «aquest tipus de canvis s’estan produint de manera rotatòria els darrers cursos» i que, per exemple, centres com el mateix Marta Mata, el Cassià Costal o el Dalmau Carles havien perdut una línia de P3 de manera temporal. I, que per tant, l’Annexa Joan-Puigbert també podria recuperar-la de cara al següent curs.

Tot i això, des de l’l’aFFaC s’insisteix que comprovant «les dades de l’oferta d’aquest any amb les dades de la demanda a la xarxa pública i a la privada concertada, observem que la reducció de places a la pública no es correspon, tampoc, a una davallada de la demanda» perquè - argumenten - «la xarxa privada concertada passa dels 139 alumnes matriculats el curs anterior als 125 que demanen plaça aquest any, de manera que perd 14 alumnes».