En el darrer Consell Escolar Municipal celebrat l’1 de juny, la inspectora d’Ensenyament va comunicar que totes les direccions de les escoles públiques de Salt estaven d’acord a canviar l’horari escolar per al curs vinent. Si es porta a terme, s’avançarà mitja hora per començar a les 8.30 h i acabar a les 16.30 h. Les AFAs de la ciutat lamenten que «no se’ns tingui en compte» per prendre la decisió. Consideren que és «precipitat» i que «s’hauria de parlar amb tota la comunitat educativa». També que això «pot contribuir a la segregació escolar», perquè les concertades tenen un horari diferent i que dificulta la «conciliació familiar i laboral». A més, el nou horari deixaria un espai de temps important entre la fi de les classes i l’inici de les extraescolars, a les 17.15 h.