L’Ajuntament de Girona portarà al ple de dilluns vinent la modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística que podria desencallar el projecte de la nova residència de Can Regàs, que porta més d'un any aturat. El projecte per obrir el nou centre geriàtric al carrer Remences està a l'espera des de fa més d’un any perquè, al demanar la llicència d’obres a l’Ajuntament, es va detectar un problema en el planejament urbanístic. En aquella via, la línia de construcció de la façana hauria d’estar un metre més endins d’on es troben realment totes les edificacions.

Per corregir el desajust i donar la seguretat jurídica necessària per futures obres, en aquest carrer i en 9 llocs més de la ciutat, cal una modificació de tot el planejament, que passarà pel ple de dilluns. Tot i això, la tramitació és complexa, i un cop s’aprovi, podran passar fins a sis mesos fins que es faci efectiva la modificació.