«Sense contracte de cessió vigent, ni contracte de lloguer ni títol habilitant». Aquesta és la definició que fa la regidora del PSC sobre la situació de l’estació de la ITV a Girona, que, al criteri del grup municipal socialista, «demostra una vegada més la inoperància i la mala gestió del govern municipal». «En la situació actual cal garantir la continuïtat de la prestació del servei, ja que és d’interès per a la ciutat, però s’hauria de regular amb un contracte de lloguer i fer una concessió en règim de concurrència competitiva quan la situació legislativa ho permeti», argumenta Esporrín abans que en el ple municipal del proper dilluns s’hagi de votar l’extinció del dret de superfície constituït per Acord del Ple del 5 de juny de 2001 en favor de l’entitat «Revisions de Vehicles S.A.» per un termini de 20 anys. El període de cessió va finalitzar el passat 5 de juny i, segons l’acord, un cop finalitzada la cessi i les instal·lacions fixes que s’han construït durant aquest temps passarien a ser propietat municipal. El període de cessió va finalitzar el passat 5 de juny.

Des del PSC, Esporrín defensa que «en la situació actual cal garantir la continuïtat de la prestació del servei, ja que és d’interès per a la ciutat, però de seguida que se solucioni la situació legislativa s’hauria d’adjudicar el servei en règim de concurrència competitiva». La proposta socialista seria que, de moment, es faci un contracte de lloguer per cinc anys. «Seria el més prudent, ja que esperem que en aquest temps s’hagi regulat el servei de les ITV al Parlament de Catalunya», apunta Bea Esporrín que, però, posa sobre el taula «el problema que desconeixem per quin valor s’ha de llogar la instal·lació, perquè primer s’haurà de valorar la finca».