Avancen els tràmits necessaris pel projecte del pont que ha d’unir el carrer del Carme amb el barri de Montilivi de Girona. Un projecte llargament reclamat pels veïns dels dos barris, que s’ha de situar entre el número 54 del carrer del Carme i Emili Grahit. L’Ajuntament va adjudicar l’estudi hidràulic d’un tram del riu Onyar el passat 15 de juny, que comprèn la zona des del punt on està previst aquest nou pont entre els barris del Carme i Montilivi fins al pont de l’Areny.

Es tracta d’un requisit de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sempre que s’han de fer nous ponts o reparacions en alguna d’aquestes estructures, i més després que hagin canviat els anàlisis de les zones inundables, segons explica el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Via Pública a l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí. L’ACA haurà de validar el document resultant abans de tirar endavant els projectes en aquest tram.

Tres projectes pendents

Els projectes d’obra que estan pendents d’aquest estudi hidràulic són tres: el futur pont Carme-Montilivi, la reforma de la passera de la Font del Rei, i també els treballs previstos en un tram del carrer del Carme fins al pont de l’Areny, l’anterior pont abans d’arribar a Plaça Catalunya. En aquesta part del carrer del Carme es preveu fer una ampliació de les voreres.

Tot i això, per poder encarregar aquests treballs, no n’hi haurà prou amb aquest estudi hidràulic, que ara està redactant l’empresa Engisic, Solucions i Consulting, S.L.

Un cop acabat, també s’hauran de fer estudis geotècnics per valorar l’estat del sòl en aquests punts. Això és necessari per si cal posar fonaments o col·locar algun pilar, indica el tinent d’alcaldia d’Urbanisme.

Amb aquesta documentació llesta, es podran elaborar els respectius projectes d’obra i tirar endavant els respectius procediments per a contractar els treballs.

Passera més ampla

Fa sis mesos que es va barrar el pas a la passera de la Font del Rei, un altre dels projectes que tirarà endavant després d’aquest estudi hidràulic. L’Ajuntament va tancar la passera el 2 de desembre passat per motius de seguretat, després que un informe tècnic detectés una sèrie de parts malmeses.

En concret, l’informe tècnic identificava patologies estructurals a la passera, que fan referència sobretot al deteriorament de la part inferior de la passarel·la, bigues oxidades i lloses de formigó malmeses.

El consistori aprofitarà que ha de reformar l’estructura per dotar-la de major seguretat per ampliar la superfície per on circulen els vianants.

«Aprofitarem per fer la plataforma més ampla», explica Martí, que recorda que fins ara, si passaven dues persones per allà, l’espai entre elles era molt reduït. Un cop feta la reforma, doncs, les distàncies entre vianants es podran mantenir d’una forma més còmoda.