L’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat en el ple d’aquest dijous la licitació de les obres per a la construcció de la sala polivalent i biblioteca, un espai per acollir-hi activitats culturals i socials a la població.

«Serà un lloc on hi programarem teatre, concerts i activitats diverses que requereixin molt aforament», explica l’alcalde de Vilablareix, David Mascort.

La biblioteca-sala polivalent s’ubicarà a la zona de Can Gruart, al costat de l’edifici del Casal de la Gent Gran. El solar on se situarà es troba al carrer Francesc Macià amb Roger de Llúria.

Segons es detalla en el plec de clàusules administratives del contracte d’obra, el pressupost de licitació és d’un total de 3.050.355,95 euros.

El termini d’execució i la durada del contracte serà d’un total de 18 mesos, a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es farà en el termini màxim d’un mes a partir de la signatura del contracte.