L’Ajuntament de Girona comptarà el nombre de bicicletes i patinets que circulin en dos punts de la xarxa ciclista de la ciutat. En concret, el consistori vol instal·lar dos comptadors als carrils bici del carrer Santa Eugènia (a prop de l’Estació Espai Jove) i també al Pont de la Barca que automatitzin aquest recompte.

L’objectiu és poder obtenir informació precisa relativa a la circulació d’aquests tipus de vehicles de mobilitat personal, i que el seu anàlisi pugui guiar les futures decisions que es prenguin a l’hora de millorar la xarxa ciclable de la ciutat. «El fet de recollir dades fiables ens donarà informació per poder prendre decisions en el futur», explica la regidora de Mobilitat i Via pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

Els comptadors verticals, en forma de panell, mostraran el recompte en una pantalla. Cada cop que passi una bicicleta o un patinet per davant seu, es veurà com augmenta la xifra. Per això, a més de recopilar dades, Sureda afirma que també servirà per visibilitzar aquest tipus de mobilitat sostenible i pot motivar a altres usuaris perquè es passin a la bicicleta o al patinet.

Els primers punts on se’n posen

De fet, l’elecció d’aquests dos punts respon, a més del fet que són dos carrils bici molt utilitzats, a que aquests es troben just al costat de vies que solen acumular molt trànsit rodat, i per això pot cridar l’atenció dels conductors dels vehicles motoritzats, la circulació dels quals el consistori vol «reduir».

El carrer Santa Eugènia i el Pont de la Barca no són els únics llocs on des de l’àrea de Mobilitat tenen pensat d’instal·lar-hi panells de control d’aforament. Altres ubicacions que tenen en ment són el carrer riu Güell, prop de la plaça Europa o el carrer de la Creu, explica Sureda. Això sí, tot plegat depèn de l’aprovació de les corresponents partides pressupostàries, i també cal estudiar si aquests punts són idonis (si hi ha prou espai, o si hi ha una connexió fàcil amb el subministrament elèctric).

La col·locació d’aquest tipus de comptadors - que ara estan en fase de licitació - dona compliment a una de les accions previstes en el Pla Triennal de la Bicicleta, aprovat fa pocs mesos per l’Ajuntament de Girona.

El consistori disposava d’alguns aparells que automatitzen el recompte de vehicles, però «són molt vells i tampoc identifiquen si és un cotxe o una bicicleta». Per això ja no es tenien en compte a l’hora d’analitzar el flux d’aquests vehicles. Per exemple, per al diagnòstic de la situació en l’elaboració del Pla Triennal de la Bicicleta, es va recórrer a comptatges manuals.