L’actualització de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel ple de l’Ajuntament de Girona de l’11 de novembre de 2019 no vulnera «el principi d’igualtat de tracte per part de l’Ajuntament en relació amb altres col·lectius de treballadors» dels 22 empleats municipals que, representats per l’exregidor Joaquim Oliva, havien presentat una demanda en contra del consistori. Una sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona ha donat la raó a l’Ajuntament desestimant la demanda interposada per la vintena de funcionaris i els imposa el pagament dels costos. «La part actora no desvirtua per cap mitjà provatori que la valoració efectuada per l’administració sigui arbitrària (....). La part demandant pretén imposar el seu criteri sense que s’acrediti que les valoracions de la RLT són errònies en atenció a les condicions, funcions o requisits del lloc de treball», s’escriu en una sentència bastant dura contra les argumentacions dels demandants que, el març del 2020, ja van veure com el jutjat tampoc els concedia les mesures cautelars d’un cas que han acabat perdent tot que encara podrien presentar recurs.

El conflicte arrenca amb l’acord del 2019, firmat entre l’Ajuntament i els representants sindicals i posteriorment ratificat en un Ple, per actualitzar la Relació de Llocs de Treball modificant el Manual de Valoració dels Llocs de Treball i, per tant, la seva valoració econòmica. En alguns casos, aquesta actualització, feia que determinats funcionaris tinguessin una pèrdua de sou d’entre 80 i 120 euros mensuals per cap fins a la seva jubilació. Així, arrodonint les xifres, el cost per a l’Ajuntament de no aplicar l’actualització als demandants seria d’uns 36.000 euros l’any mentre estiguessin tots en actiu. Hi ha algun funcionari que té seixanta anys, però n’hi ha d’altres, al departament d’informàtica, que tenen menys de quaranta anys. La sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, però, deixa prou clar que no veu motius per no aplicar l’actualització aprovada de la Relació de Llocs de Treball.

«L’al·legat no pot prosperar perquè, ni tan sols es descriu com es produeix aquesta vulneració ni es precisa quins són els col·lectius de treballadors als quals es refereix», detalla la sentència redactada pel jutge Santiago Alejandro García Navarro sobre la presumpta vulneració del principi d’igualtat entre els demandants i altres col·lectius de treballadors que van sortir beneficiats en l’actualització de la Regulació de Llocs de Treball. Els demandants mantenien que amb l’actualització de la Relació de Llocs de Treball «els increments de salari serà principalment pels nivells bàsics i intermedis, però a costa de reduir salaris a determinats col·lectius professionals o departaments». Unes «millores d’uns a costa d’uns altres» que la sentència no estima per entendre que els demandants tenen «falta de legitimació activa per defensar interessos generals».

Amb un advocat extern

Amb l’exregidor de CiU i impulsor d’un partit municipalista de cara a les eleccions del 2023, Quim Oliva, assumint la representació dels demandats, la defensa de l’Ajuntament ha anat a càrrec de Josep Ortiz Ballester, de la delegació valenciana del reconegut bufet d’advocats Gómez-Acebo&Pombo. Una decisió que, en el seu moment, va ser molt criticada pel mateix Oliva qui recordava que el consistori ja té advocats en nòmina a la plantilla municipal. Des del govern municipal, però, s’al·legava que els advocats municipals no poden ser experts en tots els temes. I, de fet, aquest passat abril el consistori va anunciar que havia decidit contractar un servei permanent d’advocats perquè defensin l’ajuntament als tribunals.