a PUNT PER a SETEMBRE. Ahir van finalitzar les tasques de reparació de la façana de l’escola Santa Eugènia, que incloïen repintar-la sencera. El color escollit ha tornat a ser el groc. Aquesta actuació estava inclosa dins del pressupost municipal de 215.000 euros per «millores a centres escolars» aprovat al ple de febrer.