El Pla Municipal d’Igualtat de l’Ajuntament de Girona segueix pendent de renovar-se, dos anys més tard d’haver caducat el 2019. Es tracta d’un pla aprovat per decret d’alcaldia al desembre de 2016, que persegueix l’objectiu d’assegurar que les accions municipals de totes les àrees de l’Ajuntament s’ajustin a les lleis d’igualtat entre dones i homes, així com eliminar possibles discriminacions que es puguin efectuar per raó de sexe. El pla presentava un centenar d’accions.

De la mateixa manera, l’any 2016 el consistori gironí també va elaborar un Pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI per al període 2016-2019, que tampoc ha estat renovat.

De fet, al febrer de 2021 el PSC va arribar a un acord amb el govern que incloïa, a més d’un seguit d’inversions, el compromís de tenir enllestit un nou Pla d’Igualtat, caducat des del 2019 segons va apuntar la regidora del PSC, i també el Pla de polítiques LGTBI després de l’estiu. Però la formació socialista lamenta que, de moment la redacció dels dos documents no està avançant perquè «no s’ha convocat cap dels consells municipals vinculats, ni per l’avaluació dels plans caducats», apunten fonts del PSC.

Els socialistes gironins consideren que «el gran repte en igualtat de gènere és la desaparició de la bretxa salarial encara existent i la paritat en els llocs de decisió». Un exercici que, diuen, podria començar a aplicar-se dins el mateix Ajuntament implementant diverses mesures. El PSC també recorda que «tenim un Pacte del Temps per fer efectiva la conciliació familiar i el repartiment de les cures que no s’ha vist traslladat en mesures polítiques». Un altre aspecte que creuen important és la protecció de la dona en casos de violència de gènere. També destaquen la necessitat del col·lectiu LGTBI de disposar d’un local a la ciutat.