Fins el 12 d’octubre, a l’aparcament de La Copa 2 - entre els ponts de Pedret i de França - hi podran aparcar un 70% de vehicles. Durant aquest temps, l’Ajuntament hi farà obres per adequar la xarxa de sanejament als firaires, que hi acamparan durant les fires de Sant Narcís, alliberant així l’espai natural de la Devesa. Els treballs consistiran en afegir 7 nous punts d’abocament d’aigües residuals als 20 actuals, i col·locar-hi embornals. Per Fires - del 17 d’octubre i fins al 12 de novembre - tot aquest espai quedarà reservat al campament dels firaires i s’hi prohibirà l’estacionament.