L’Ajuntament de Girona torna a impartir aquest curs els tallers de coeducació i prevenció de violència masclista als centres educatius de primària i secundària interessats. Per una banda, es fa una formació al professorat perquè puguin educar en termes d’igualtat de gènere i, per l’altra, es prevé la violència masclista amb tallers directes per als infants i joves. També s’inclou les famílies. Aquestes formacions es van començar a impartir el 2015, impulsades des de l’Àrea de Drets Socials i Cooperació de l’ajuntament.

A les escoles es treballa el llenguatge no sexista, la igualtat de gènere i es parla del col·lectiu LGTBI. «Es reforça la identitat individual i s’educa per respectar l’orientació sexual de cadascú», explica la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi. Als instituts, la formació va més encarada a detectar violència sexual i sexisme a les xarxes socials. «Se’ls donen eines per identificar i evitar estereotips de gènere».

Tots els tallers es fan en horari escolar i cursos específics. Actualment, n’hi ha tres de disponibles: «Coeducació: som diverses, som iguals» i «Llegendes 4.0: canviem el relat», per al cicle superior de primària i «Canvia el Conte», orientat a alumnes del primer cicle de secundària.

Els tallers formen part d’un programa educatiu dissenyat des de l’Àrea de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, amb materials didàctics propis, dues exposicions de suport i una activitat en format d’escape room «Endinsa’t a la teva salut», que s’imparteix al Centre Jove de Salut.

A més, de cara a aquest curs escolar, s’està fent una formació al professorat dels centres perquè eduquin l’alumnat en igualtat de gènere. Un cop assolida la formació, els professionals dels centres educatius poden aplicar-ho a totes les assignatures amb el suport de material que s’han preparat específicament per a aquest ús des del consistori i que es distribueix des dels serveis educatius de La Caseta. En aquesta línia, i com a projecte pilot, es volen incorporar dues figures de coeducació (una a un centre de primària i l’altra a un de secundària) per atendre casos de violència masclista o desigualtat als centres.

En paral·lel, es realitzen tres tallers que treballen la sexoafectivitat: «Pubertat, què em passa?», per al cicle superior de primària; «Conèixer el meu cos i les meves emocions», per 2n d’ESO i «Educació sexual», per a 3r d’ESO.

Per acabar de completar aquesta aposta per aconseguir que les generacions del futur visquin en igualtat de gènere, l’exposició «Dona la volta a les llegendes» serà itinerant pels centres educatius de la ciutat que ho demanin. La mostra desmunta els estereotips dels personatges de les llegendes de Girona i posa el focus en les desigualtats que recullen.