Ja queda menys perquè el vial que ha de connectar el carrer Universitat de Cervera i el carrer de Pau Vila i Dinarès, davant del parc del Migdia, al barri de Sant Pau de Girona, sigui una realitat. L’Ajuntament ja ha adjudicat les obres d’enderroc d’un seguit de finques que ara ocupen aquest espai per complir amb el que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat, que hi preveu un vial per a vianants. Aquesta connexió entre els dos carrers responia a una petició dels veïns, que demanaven que s’espongés aquest espai, i suposarà una millora de la mobilitat al barri.

El grup d’edificis que ha d’anar a terra se situa al carrer Universitat de Montpeller. Es tracta d’unes construccions que ja van ser tapiades anteriorment amb l’objectiu d’evitar ocupacions, que havien tingut lloc en alguna d’aquestes cases.

El pressupost d’aquestes obres era de 125.255,76 euros, IVA inclòs. Finalment, la mesa de contractació va acordar escollir l’empresa Excavacions i Transports Andreu Juanals SL per adjudicar-li els treballs, per un import que finalment serà de 92.062,98 euros (IVA inclòs). Es preveu que, un cop adjudicats els treballs, aquests tinguin una durada de cinc mesos.

Per poder fer aquest projecte, es va haver d’expropiar a un propietari i indemnitzar-ne una altra que hi estava de lloguer, fent més complicat tot el procediment. De fet, el ple que va aprovar l’inici de l’expedient d’expropiació de les vuit finques afectades va tenir lloc quatre anys enrere, a l’octubre de 2017.

En el projecte d’aquestes obres també s’inclou el condicionament del solar, que l’empresa adjudicatària haurà d’urbanitzar de forma provisional. Quedarà pendent la construcció d’un l’habitatge de protecció previst en aquest solar, així com també la creació d’un aparcament soterrat.