Girona contractarà una consultoria perquè li dissenyi i detalli com pot crear zones de baixes emissions a la ciutat. O sigui espais on es limiti el pas de determinats vehicles que siguin considerats com a contaminants. Es tracta d’una mesura que s’haurà d’aplicar sí o sí l’any 2023 per obligació de la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica per a ciutats de més de 50.000 habitants. La contractació de la consultoria i el desenvolupament de les accions que s’hagin d’aplicar per executar la zona de baixes emissions es preveu que costin 968.941,38 euros.

El projecte inclou càmeres lectores de matrícules ja que en aquestes zones estarà limitada l’entrada de determinats vehicles i tot el software perquè es puguin posar en marxa. També la senyalització dels punts amb la limitació d’entrada.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar ahir que no volen imposar ni prohibir res i que es buscarà el consens per tal que la ciutadania se senti còmode amb les decisions que es prenguin. Encara està per determinar si afectaria tota la ciutat (com passa amb Barcelona, on els vehicles contaminants no poden entrar-hi i cal tenir un distintiu que autoritzi el pas), si serien només algunes zones concretes i altres opcions. Tant l’alcaldessa, com la regidora de mobilitat, van insistir en què estan obligats a implementar la mesura i que Girona té una qualitat de l’aire qualificada com a bona/ molt bona.

El compromís

«Estem compromesos amb la lluita climàtica i en aquest sentit la mobilitat és un dels factors que més poden ajudar a revertir aquesta crisi, reduint les emissions de CO2. A Girona tenim una qualitat de l’aire entre bona i molt bona, però seguim posant eines a l’abast de la ciutadania perquè puguin anar-les utilitzant de forma progressiva», va indicar ahir l’alcaldessa en una roda de premsa. En aquest sentit, va insistir en què «intentem fer acompanyament i generar complicitats amb la ciutadania, no imposicions, per aconseguir una ciutat cada vegada molt més sostenible».

Sobre el conjunt d’accions presentades per aconseguir subvencions del fons europeu NextGenerationUE, Marta Madrenas va afirmar que «les accions són pròpies de Girona i adaptades a les característiques i necessitats de la ciutat».

Mentrestant, la regidora de via pública i mobilitat, Marta Sureda, va assenyalar que «l’objectiu de les mesures que hem inclòs dins de la subvenció és millorar la qualitat de l’aire i mitigar els nivells de soroll provinents del trànsit rodat motoritzat a través de la descarbonització del transport urbà i l’aposta pel transport col·lectiu i la mobilitat activa».

Les inversions es poden aprovar individualment. Per tant, podria passar que algunes no tinguessin finançament europeu i altres sí. No obstant, l’Ajuntament tiraria, de tota manera, endavant pràcticament totes les actuacions, ja que moltes, de fet ja estan avançades i ja tenen el projecte fet o mig fet perquè ja estaven plantejades. i els fons europeus el que poden provocar és un estalvi de diners que servirien per altres inversions. La compra d’autobusos però, sí que podria haver-se de descartar si no es rep l’ajut del fons europeu.

Els projectes s’han de començar a tirar endavant abans de l’abril de l’any vinent i s’han d’haver finalitzat abans que acabi el 2024. En cas contrari es perdria la subvenció europea.