L’Ajuntament de Girona ja ha escollit els quatre gabinets d’advocats que els defensarà en els casos que arribin als jutjats i que consideri que no té en plantilla un professional adequat per la temàtica. El contracte és per dos anys i hi destinarà 97.042 euros. L’Ajuntament havia dividit la contractació en quatre paquets a la recerca dels millors experts en l’ordre jurisdiccional contenciós, en l’àmbit social, en el penal i en el civil.

Pels possibles conflictes en l’àmbit contenciós s’ha triat el despatx barceloní Entrena Jurídico SLP que percebrà 58.080 euros pel servei dels dos anys. En l’àmbit social s’ha escollit la banyolina Assessoria Pagès SLP, que cobrarà 13.552 euros per les dues anualitats. Per al sector penal, s’ha elegit MDAT Advocats Penalistes, de Barcelona, que rebrà 18.150 euros. Finalment, Xavier Rubau Trayter s’ocuparà de la defensa lletrada en l’ordre jurisdiccional civil per 7.260 euros.

En tots quatre casos, s’han escollit els gabinets després d’un concurs públic. En els dos primers àmbits s’havien presentat dues ofertes i les altres dues, van oferir els seus serveis quatre despatxos. El sistema de puntuació va decantar la balança.

La decisió de contractar advocats externs es fa després que el consistori ja ho fes en diversos casos concrets vinculats a conflictes amb treballadors municipals per demandes laborals. També per un informe de l’assessora jurídica municipal que exposava en el si de l’Ajuntament hi havia «escassetat de personal de formació jurídica». A més, esmentava que hi ha hagut «diferents canvis en l’àmbit normatiu i de gestió en els últims anys» que estaven provocant que «l’alta càrrega de treball» s’hagués convertit en «quelcom habitual en el funcionament de l’assessoria jurídica». I s’insistia en què «elevat volum de feina» no era un fet que succeeix excepcionalment sinó que era de manera ordinària i quotidiana.

L’assessora municipal mantenia que el contracte era «necessari» perquè «en moments de puntes de treball dins de l’assessoria jurídica, o quan ho requereixi una major especialització en àrees molt concretes del dret, la defensa jurídica de l’Ajuntament davant dels Tribunals pugui ser assumida per advocats externs i es pugui mantenir el nivell d’atenció i suport jurídic intern per part dels diferents assessors».

Crítiques per les sentències perdudes

Al ple d’ahir a l’Ajuntament, els grups del PSC i de Guanyem van preguntar sobre un seguit de sentències que obliguen al consistori a pagar les costes. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va subratllar-ne dues on hi havia «discrepàncies» entre l’Ajuntament i el ciutadà afectat en el càlcul de l’ICIO, i va demanar si «s’han pres mesures per estalviar-nos aquestes situacions». La regidora de Guanyem, Cristina Andreu, va afegir que s’observa «un increment de demandes judicials» relatives a liquidacions d’impostos on «l’Ajuntament perd». i va plantejar si «hi ha una part del procediment administratiu que no acabem de complir», o si es fan servir criteris de valoració desajustats. També preguntar si hi ha ciutadania amb menys recursos en situació d’«indefensió». M. Àngels Planas, va dir que «hem pres mesures», sense donar-ne detalls.