Veïns de l’Edifici Urbis de Can Gibert del Pla, a Girona, reclamen des de fa tres mesos la reposició d’un fanal del Passeig d’Olot que es va haver de retirar perquè resultava perillós. El president de la comunitat de propietaris, Paco Muñoz, ha explicat que la insistència dels veïns davant de l’Ajuntament perquè es reposi el fanal encara no ha donat cap fruit. A més, el que s’hi ha fet sembla indicar que aquest element de llum possiblement no es posi, «deixant sense llum un tram d’uns 50 metres de la vorera del Passeig d’Olot».

El regidor socialista Joan Antoni Balbin lamenta que la solució vagi tan lenta, així com el fet «que la reclamació dels veïns perquè hi hagués una millor seguretat dels cables del fanal retirat hagi finalitzat amb la instal·lació d’una arqueta tancada que sembla indicar que el fanal no es reposarà». Balbín recorda que els veïns de Can Gibert mereixen atenció i que «menys llum no és precisament el que convé enlloc de la ciutat si el que volem és més seguretat».