La CUP del Gironès i Guanyem Girona exigeixen que el Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal Sostenible que està a consulta pública actualment no deixi fora els municipis que no formen part de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM). En aquest sentit, els dos partits adverteixen que suposaria l'oblit de molts municipis de l'àrea metropolitana de Girona com Riudellots de la Selva o Celrà. En aquest sentit, l'alcalde de Celrà, David Planas, considera que "no té sentit" que l'Ajuntament de Girona mantingui la condició de pertànyer a l'ATM i recorda que estan són municipis connectats a través del tren amb la capital i que tenen un flux de persones que s'hi desplacen considerable.

"Esperem que es recondueixi aquest punt de partida insuficient, i es tingui en compte a tota l’àrea metropolitana", ha remarcat Planas. El conjunt de les agrupacions municipalistes de la CUP han assenyalat, també, que la proposta que presenta l'Ajuntament de Girona a la memòria sotmesa a consulta pública no existeix un compromís per crear "una autèntica xarxa de treball institucional i col•lectiu no centralista i que es cregui realment que en termes de mobilitat sostenible".

En aquest sentit, la CUP del Gironès i Guanyem veuen "indispensable" treballar de forma cooperativa i establir espais de cogovernança adequats als objectius del pla. Per això, reclamen la que es creï un espai de treball i coordinació en aquest sentit amb els ajuntaments i altres administracions i també entitats referents en temes de mobilitat.

Finalment, han reclamat que el pla de mobilitat inclogui un procés participatiu que impliqui tota la ciutadania tant en la definició i detecció de problemàtiques fins a la proposta de solucions.