La plataforma cívica en defensa de la bicicleta, Mou-te en Bici, reclama «seguretat i uniformitat» a tots els carrils bici que es projectin a l’àrea urbana de Girona. Entre d’altres conceptes, l’entitat considera que caldria fixar «una amplada mínima, que es construeixi a la calçada i que es garanteixi la prioritat i seguretat de les bicicletes als passos ciclistes». Aquesta petició és una de les propostes de l’entitat a la consulta pública de la redacció del Pla de Mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona. Actualment, el document està obert a aportacions ciutadanes i d’entitats i Mou-te en Bici no ha perdut l’oportunitat per intentar fer sentir la seva veu. El Pla de Mobilitat supramunicipal afecta tots els municipis Girona i el seu entorn, excepte Celrà que en el su moment no va adherir-se a l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat). Són Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix. Mou-te en Bici també reclama que les diverses ordenances municipals i protocols de les policies municipals incloguin una protecció especial als usuaris de la bicicleta en la línia del protocol antiassetjament a ciclistes i Vehicles de mobilitat personal de la policia municipal de Terrassa.

Una altra de les propostes apel·la a què els representants dels usuaris «se’ls tingui en compte» en totes les fases del Pla de Mobilitat supramunicipal i que «estiguin informats de primera mà». Al parer de l’entitat és «especialment important que puguin participar a les reunions tècniques on es concretin els projectes per tal de poder mostrar el seu punt de vista».

Pel que fa al model de mobilitat demanen que el Pla incideixi «en el model de mobilitat sostenible, promovent els mitjans actius (a peu i en bicicleta) o col·lectius (transport públic) i penalitzant els altres mitjans». Apunten que «no es tracta només d’ampliar voreres, afegir carrils bici o carrils bus sinó que cal procurar que aquests itineraris siguin realment avantatjosos pels seus usuaris» respecte els altres mitjans de transport.

Finalment, volen que es garanteixi la intermodalitat Bici-Bus a tota l’àrea metropolitana i hi hagi aparcaments de bicicleta a prop de totes les parades.

L’objectiu del Pla de Mobilitat Supramunicipal és disposar del document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible de les persones i de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i seguretat i determinar els instruments perquè la societat assoleixi aquest objectius i garantir als ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles en l’àmbit dels municipis esmentats.