L’òrgan col·legiat de l’Ajuntament de Quart va celebrar dilluns una sessió extraordinària en la qual, entre altres punts de l’ordre del dia, es va dur a terme l’aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’exercici 2022.

El pressupost, que va ser aprovat amb el vot en contra de la CUP, manté una línia continuista respecte al de l’exercici d’aquest 2021, conservant la pràctica totalitat de les seves grans partides. En total, el pressupost preveu unes despeses de 2.989.868,22 milions d’euros, xifra un 3,49% inferior a la previsió d’aquest any (que va ser de 3.097.950,11 milions d’euros).

L’alcalde del municipi, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que el pressupost pel 2022 «es centra en consolidar el que ja tenim, sense haver de fer una pujada desmesurada dels impostos, i seguint les polítiques que ens vam marcar l’equip de govern a l’inici de la legislatura». Així mateix, ha puntualitzat que «l’objectiu prioritari no és altre que, quan s’acabi la legislatura, poder deixar un municipi que hagi millorat en serveis, cultura, infraestructura, identitat i transparència».

Les despeses que s’han vist més modificades en el pressupost han estat les de reparacions, manteniment i conservació del municipi i les de material de subministraments i altres. Tot i això, les diferents partides que les conformen s’han anat equilibrant entre sí, essent l’import final molt proper al de l’exercici anterior.

Cal destacar l’augment en diverses partides relacionades amb els infants, atès el 21,3% de la població de Quart té entre 0 i 14 anys (dades de l’Idescat 2020). D’aquesta manera, s’ha incrementat, per exemple, el 34,4% en el servei de manteniment i conservació dels parcs infantils (total 33.600 euros); el 66% la partida de material per a les dues escoles municipals, Santa Margarida i 9d4t (que ha passat a ser de 1.000 euros); el 50% en l’equipament de la biblioteca municipal Miquel Pairolí (de 2.000 a 4.000 euros), i la millora de la piscina municipal infantil, a la qual s’hi destinaran gairebé tota la partida de 40.000 euros de l’apartat d’inversions reals.

També es continua fent una clara aposta per difondre la cultura, segons un comunicat de l'Ajuntament, sobretot en aquests anys en els quals el sector ha patit fortament les conseqüències de la COVID-19, i s’han doblat les partides per activitats culturals i festes populars. Ambdues partides han passat dels 10.000 euros als 20.000 euros.

Un altre dels canvis més significatius que han provocat la reducció del pressupost ha estat la contenció de la despesa en inversions, que s’ha reduït en 70.000 euros ja que l'any passat arribaven a 170.000 euros. Enguany, es proposa dedicar aquest apartat d’inversions reals a la reparació i millora tant de les voreres del nucli de Palol d’Onyar (finalitzar el carrer Roure, fer el carrer Acàcia i altres punts puntuals que estan molt malmesos) com a la piscina municipal. A més, s’hi ha dedicat una partida a l’adequació de la primera rotonda de l’entrada del municipi des de Girona introduint-hi un element identitari de Quart. En concret hi ha 100.000 euros per a inversions: 50.000 euros per les Voreres de Palol d’Onyar, 40.000 per la piscina municipal i 10.000 euros per la Rotonda de Palol.

 

Finalment s’ha augmentat 28.000 euros (gairebé el 12% respecte al 2021) la partida de les activitats de recollida i tractament d’escombraries i residus sòlids urbans per tal de fer front a la introducció del Porta a Porta, que s’iniciarà a partir del mes de març del 2022.

Adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarca

La sessió plenària extraordinària va aprovar, per unanimitat, l’adhesió del consistori al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès d’assistència i cooperació en matèria de gestió energètica. Tots els ajuntaments de la comarca del Gironès poden adherir-se a aquest pla al que s’uneix per primera vegada l’Ajuntament de Quart a través del qual es presten de forma unificada els serveis de compra agregada del subministrament elèctric, contractació centralitzada de serveis de subministrament d’energia elèctrica que permet una millor eficàcia en la prestació d’aquest servei i compatibilitat i assessorament energètic. A més, aporta informació, eines i facilitats de gestió i control dels subministraments energètics (electricitat i gas natural) amb l’objectiu de controlar la despesa, de prevenció de la pobresa energètica i permet la participació en l’estratègia comarcal per a la prevenció de la pobresa energètica. També inclou un punt d’Infoenergia al municipi,i assessorament a la ciutadania en l’estalvi i l’eficiència energètica, la seva contractació i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.