L’Ajuntament de Girona recull en dos llibres les darreres «Conferències a l’AMGi» sobre el patrimoni cultural de l’Església des de la darreria de l’edat mitjana fins a l’època contemporània. Són dues publicacions que recullen les xerrades dels darrers cicles organitzats els anys 2020 i 2021 per l’Arxiu Municipal.