Des de fa uns dies, les persones que es mouen en bicicleta o en un patinet elèctric pel carril bici del carrer Santa Eugènia i pel Pont de la Barca de Girona formen part del recompte que s’està fent per mitjà d’unes pantalles que els comptabilitza gràcies a un sensor . Per exemple, al carrer Santa Eugènia la pantalla està situada just a davant de la Farinera Teixidor, a la plaça Joan Brossa. Els aparells estan en període de proves però quan es posin en funcionament serviran per tenir el número exacte de bicicletes o patinets elèctrics (no farà cap distinció) que passen per aquells dos punts al llarg d’un dia. També hi haurà un sumatori anual de la quantitat d’usuaris que passaran per aquells dos punts.

Fan servir una tecnologia que analitza el senyal magnètic de cada roda amb diferents criteris de diferenciació. Un algoritme permet detectar amb precisió tots els tipus de bicicletes, fins i tot les bicicletes amb marc d’alumini o de carboni, i en tots tipus de vies (vies compartides en trànsit mixt, carrils de bicicletes amb trànsit pesant, etcètera…), així com els patinets elèctrics en les seves diferents tipologies.

La instal·lació d’aquests aparells forma part del desplegament del Programa Triennal de la Bicicleta. Les actuacions contemplades en aquest document estableixen eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l’ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l’esport i el turisme.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha ressaltat que les dades que s’obtinguin amb la lectura de dades d’aquests aparells serviran per anar fent comparatives, observar tendències i analitzar possibles accions per «seguir fomentant i motivant la gent a utilitzar la bicicleta i a fer esport». En aquest sentit, els comptadors funcionen com un «termòmetre» que permet calibrar l’èxit dels carrils bici.