Quart ha iniciat la instal·lació d’una caldera de biomassa amb l’objectiu de produir energia d’origen renovable que proporcionarà calefacció a tres equipaments públics de propietat municipal: l’escola Santa Margarida, el pavelló municipal i el Local Social. El projecte forma part d’un conveni de col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament, preveu un estalvi de 47.429 kg de CO2 l’any. És el 96% de les emissions que emeten els sistemes actuals de calefacció.

Com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes, l’Ajuntament té com un dels seus objectius fer front al canvi climàtic amb accions com aquestes. Per això, al maig de l’any 2020 el consistori va signar el conveni de col·laboració amb la Diputació, pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera de Biomassa, cofinançat pel fons Europeu de Desenvolupament Regional.

El model energètic del conveni s’estructura en quatre prestacions principals: la gestió energètica integral, el manteniment preventiu de les instal·lacions, el manteniment correctiu amb la modalitat de garantia total i el subministrament i instal·lació de la caldera de biomassa i la xarxa de calor.

Els objectius que es pretenen són millorar l’eficiència energètica, augmentar la sostenibilitat de les fonts energètiques, facilitar la gestió tèrmica dels equipaments, aconseguir un important estalvi econòmic, reduir la dependència dels inestables combustibles fòssils i afavorir l’economia local amb subministrament des de petits productors de proximitat.