L’Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat un pressupost de 4,5 milions d’euros per al 2022 dels quals es destinen 273.189 euros en inversions. El municipi ha perdut l’ingrés de l’IBI d’autopistes però amb l’increment de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), una major recaptació d’Impostos de construcció (ICIO) i més ingressos de l’Estat s’espera poder equilibrar les balances fiscals sense pujar impostos. Destaca per l’any vinent la creació d’un cos de vigilants.

L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca (Junts), ha explicat que la creació del cos de vigilants ha estat motivat per l’augment de fets delictius, principalment robatoris de bicicletes durant aquest any 2021. Neix amb dos vigilants però és un cos que està previst anar-lo ampliant. La voluntat és dotar-se d’un cos de seguretat ciutadana que es complementi amb el cos de Mossos d’Esquadra.

A la brigada municipal també s’incorporarà un nou oficial de lampisteria aquest 2022, així es preveu en la plantilla de personal. També s’ha previst poder tenir els serveis temporals d’un arxiver per gestionar l’arxiu municipal, un servei que es prestarà a través del Consell Comarcal.

Via pública i fibra òptica

En inversions es preveuen 85.000 euros en via pública; 23.839 euros en adquisició de diferent maquinària per la brigada municipal; 30.000 euros per la segona fase de la instal·lació de la fibra òptica al poble de Constantins; 42.350 euros per adquirir un vehicle pel cos de vigilants municipals; 12.000 euros per a un sistema de vídeo per retransmetre els plens; 10.000 euros per a petites inversions en equipaments; 30.000 euros per a redacció de projectes, estudis i memòries i 40.000 euros pel pressupost participatiu 2022-2023.

El pressupost total consolidat, sumant el pressupost de l’Ajuntament més el de Serveis Municipals Sant Gregori S.A., que està construint els habitatges de protecció oficial, és de 5.938.459 euros.

L’alcalde que és un pressupost que consolida l’estructura municipal actual i aporta noves inversions i accions de millora al municipi de cara el proper exercici. «Ens trobem encara dins un context de pandèmia que ha alterat els pressupostos dels darrers anys i ha endarrerit les previsions d’aquesta legislatura o ha fet repensar algunes accions» ha conclòs Quim Roca.