El sistema de tres caixes amb un radar rotatiu que hi ha instal·lat a Girona segueix encallat i sense funcionar automàticament. Una sentència recent però, acaba de donar la raó a l’Ajuntament en el llarg litigi que manté amb l’empresa instal·ladora. La picabaralla té com a origen si l’empresa, a més de col·locar les caixes i subministrar el radar, havia d’incloure-hi un sistema de lectura de matrícula dels vehicles infractors, que automàticament generés la denúncia. El jutjat ha resolt que sí, que havia d’incorporar el sistema automàtic.

Ho ha determinat després que el conflicte hagi inclòs recursos administratius, una consulta a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i l’arribada del cas als jutjats. Mentrestant, l’Ajuntament havia decidit no abonar tots els diners a l’empresa en interpretar que no s’havia complert el contracte.

Petició d’aclariment

Ara, l’Ajuntament demanarà un aclariment als jutjats perquè se li determini si Indra ha de subministrar el que manca perquè faci funcionar el sistema automàticament i l’Ajuntament acabi d’abonar els diners pendents o bé si no s’ha de pagar res més i l’Ajuntament ha de tornar a licitar la part pendent per posar en funcionament la lectura automàtica. Mentrestant, aniran passant mesos i les caixes i el radar seguiran sense multar. O sí. Tal com va passar el juny de 2018, quan la policia va optar per descarregar totes les fotos i, manualment, anotar les matrícules dels infractors per denunciar-los. Es van posar 281 multes.

El conflicte

El novembre del 2017 es va anunciar la posada en marxa del sistema. Es col·locaven caixes a l’avinguda Lluís Pericot, a la carretera de Barcelona i al pont de Fontajau. L’aparell que fotografiava els vehicles només es col·locava en un dels tres punts, sense avisar en quin i els conductors frenaven en veure qualsevol de les caixes. Així, s’aconseguia reduir la velocitat en els tres punts quan en realitat només es «caçava» infractors en un.

Però la posada en funcionament no va ser tan senzilla com podia semblar. No va consistir en col·locar les tres caixes, posar l’aparell, que anés fent fotos als infractors i que es tramités la sanció automàticament gràcies a la lectura de la matrícula. L’Ajuntament havia licitat el sistema perquè una empresa ho posés tot en funcionament i el concurs el va guanyar l’empresa Indra Sistemas SA. L’adjudicatària ho va posar tot excepte el sistema que traspassa automàticament la lectura de les matrícules a la plataforma de denúncies de l’Ajuntament. Creia que no s’especificava ni en el plec de clàusules del concurs públic ni en el contracte.

Després que administrativament no es resolgués el litigi, el cas es va traslladar a la Comissió Jurídica Assessora que va donar raó a l’Ajuntament: «La lectura automàtica de matrícules i la posterior tramesa a l’Ajuntament de Girona és una característica del cinemòmetre a subministrar per la contractista, sense que això constitueixi un supòsit de modificació del contracte».

Ara, la sentència torna a donar la raó a l’Ajuntament i indica que tot i que el plec de clàusules del concurs públic «no contempla d’una manera expressa que el cinemòmetre hagi d’incorporar la funcionalitat de lectura automàtica de les matrícules (...) no vol dir que la funcionalitat discutida no pugui considerar-se implícita». És a dir, detalla, que «la manca de previsió expressa d’una concreta funcionalitat no impedeix que pugui fer-se una interpretació integradora dels plecs i del contracte». I que «la finalitat de l’administració és la detecció d’infraccions per excés de velocitat per la seva denúncia i posterior sanció» i que per «complir aquesta finalitat, l’aparell no només ha de mesurar la velocitat sinó que també ha d’identificar els vehicles mitjançant la lectura automàtica de les matrícules». «La identificació els vehicles es fa a través de les matrícules, el que fa necessari la lectura automàtica de les mateixes per la seva transferència a la plataforma municipal de gestió d’infraccions», conclou.

Tot i que l’empresa té dret a recórrer la sentència, no es té constància que, de moment, ho hagi fet.