L’empresa barcelonina Flornatura Mediterranea SL s’ha ofert per subministrar les flors tallades, plantes i material de floristeria i de jardineria per als projectes que han de formar part de la propera edició de Temps de Flors. Ara la mesa de contractació està analitzant tota la documentació per comprovar que tot sigui correcte per poder adjudicar-li el servei. De fet, se li va requerir major informació sobre determinats aspectes vinculats a la solvència i per haver entrat l’oferta amb alguns documents sense complimentar-los degudament. Després de donar-li un termini per resoldre aquestes deficiències, l’empresa va entrar tota la documentació correctament. El concurs públic al qual s’ha presentat en solitari, tenia un pressupost de sortida màxim per oferir el servei de 250.250 euros i aquesta és, justament, la quantitat que l’ofertant ha estipulat per al servei. De fet, la mesa de contractació ha proposat ja l’empresa per tal que se li adjudiqui el subministrament del material. En cas que tot segueixi el procediment previst, l’Ajuntament haurà resolt l’inconvenient que va suposar que el centre de jardineria de Banyoles decidís renunciar a la pròrroga del servei, fet que va provocar la licitació d’un nou concurs per la via d’urgència.

Concursos complicats

El centre banyolí havia obtingut l’adjudicació del servei de l’any 2020. Era el primer any que, per llei, l’Ajuntament havia d’obrir un concurs públic per tal de contractar el servei d’un viver o centre de jardineria per la mostra. En un primer terme, cap empresa va presentar una oferta. Es va tornar a obrir el concurs i es va presentar aquest centre del pla de l’Estany, que oferia el subministrament per 250.250 euros. La pandèmia però, va anul·lar aquella edició i també l’adjudicació que s’havia fet pel proveïment floral. Per l’edició de l’any 2021 es va haver de tornar a fer la licitació i va tornar-se a presentar només l’oferta de l’empresa banyolina que va proveir de flors i plantes l’edició de l’any passat, més reduïda que en el passat i amb espais molt més dispersos per la ciutat. Tot i que el contracte era prorrogable si les dues parts hi estaven d’acord, el centre de jardineria va renunciar-hi.

Servei d’hostes i hostesses

Al mateix temps, l’Ajuntament també acaba d’obrir el concurs públic per trobar una agència que s’encarregui del servei d’hostes i hostesses per aquesta edició per un preu màxim de 58.394,40 euros. Tenint en compte totes les persones contractes s’hauran de cobrir 3.396 hores en horari normal (més 108 hores el coordinador) i 60 hores més en horari d’open night (6 el coordinador). Hauran de saber català, castellà, nivell B2 d’anglès i de francès. Temps de Flors es farà del 7 al 15 de maig. La llista orientativa d’ubicacions preveu 92 espais florals - la majoria, exteriors - repartits en nou barris, com l’any passat. Continuen sent menys espais que en les edicions prepandèmiques, en què solien haver-hi entre 130 i 160 ubicacions. Però, a diferència de l’últim any, sí que es recuperen interiors emblemàtics que són part essencial de la mostra, com el fossat, el claustre i els soterranis de la Catedral, l’interior de la basílica de Sant Fèlix, o el pati interior de la casa Sambola - Pla Dalmau, al carrer de la Força.