La presència de coipús al riu Onyar, al tram de Girona, ha generat certa preocupació per la seva capacitat d’arrasar amb masses vegetals de les ribes dels rius i el seu caràcter invasor que desplaça altres espècies autòctones. El fet que a la mateixa zona, entre la plaça Catalunya i el pont de Pedra, s’hi hagin vist més d’un cop aquestes bèsties fa pensar que s’hi han establert. Per això, el regidor del PSC, Quim Ruhí, va preguntar en el darrer ple si l’Ajuntament preveia actuar per capturar els exemplars albirats. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va exposar que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té un pla de control d’espècies invasores, com ara el coipú i que des de l’Ajuntament poc poden fer a no ser que sigui retirar cadàvers. Va apuntar que el coipú es belluga molt i que posar trampes pot provocar atrapar altres animals. Va explicar que caldria coordinar-se amb els Agents rurals i que algun cop ja s’ha parlat de la presència de l'animal a Girona.