El canvi d’escenari del Campament Reial va ser una de les grans novetats dels actes de rebuda dels Reis d’Orient el passat 5 de gener a Girona. De la seva tradicional ubicació als jardins de Fora Muralla, el campament va passar al Camp de Mart de la Devesa. Un espai molt més ampli, en un canvi que va rebre elogis i que, en principi, s’hauria de convertir en permanent, però que no sortirà de franc a les arques municipals. Perquè Fira de Girona cobrarà gairebé 8.000 euros (7.989,63) per conceptes com el «tancament del perímetre de la barana del Palau de Fires» o «el consum elèctric focus exterior Devesa» entre altres despeses derivades de les activitats prèvies a la cavalcada. Una contractació sobre la qual, el passat 13 de gener, els serveis jurídics del mateix Ajuntament de Girona van emtetre un informe «desfavorable» per mancances com que «no es justifica que no es disposa de mitjans interns per l’execució de la prestació» o que «no es detalla en què consisteixen els serveis tècnics i auxiliars objecte de contractació».

El pagament a Fira de Girona es farà, segons consta en el decret d’alcaldia del 14 de desembre on es va aprovar aquesta despesa, en càrrecs a les partides pressupostàries de «Servei de participació ciutadana» (1.801 euros) i de «Dinamització de barris» (6.187 euros). Que, sumant el 21% d’IVA, fan els 7.989 euros totals.

Des de l’Ajuntament de Girona, fonts municipals apunten que «el lloguer d’instal·lacions va ser gratuït» - com de fet així consta en el pressupost de Fira de Girona -, però que «calia assumir els costos de calefacció, cortines a la part superior utilitzades de separació per als voluntaris de la cavalcada i també dels quadres de llum per a la il·luminació del Camp de Mart». Segons es detalla en el pressupost de Fira de Girona, el consum elèctric del focus exterior va ser de 1.000 euros exactes, el consum elèctric interior de 450 euros i el de calefacció de 687 euros. La resta de la despesa pressupostada per la Fira són 3.269 euros pel «tancament del perímetre de la barana del Palau de Fires», 504 euros pel «servei de neteja posterior a l’activitat» i 693 pel «servei de seguretat». El concepte «lloguer instal·lacions» apareix detallat en el pressupost sense cap cost, a 0 euros.

En el decret d’alcaldia del 14 de desembre, ja s’argumentava que «l’Àrea de Ciutadania, Participació i Dinamització del territori de l’Ajuntament de Girona no disposa de mitjans suficients, ni efectius, ni operaris per poder dur a terme els serveis tècnics i auxiliars necessaris per portar a terme la «Cavalcada de Reis 2022». Un argument que, precisament, és el que no veu prou justificat l’informe de l’assessoria jurídica municipal - «no es justifica que no es disposa de mitjans interns per l’execució de la prestació» - com, de la mateixa manera, tampoc veu clars en què consistien aquests treballs: «No es detalla en què consisteix els serveis tècnics i auxiliars objecte de contractació, de manera que no es pot realitzar una adequada qualificació de la naturalesa de les prestacions».

En el mateix apartat de l’informe, els assessors jurídics municipals avisen de l’errada de posar el lloguer de les instal·lacions de Fira Girona, a 0 euros, en la mateixa contractació que aquests serveis tècnics i auxiliars: «En el cas que incloguessin l’arrendament de l’espai per l’emmagatzematge s’hauria d’haver exclòs aquesta prestació de la present contractació, de conformitat amb l’art. 9 de la LCSP» (Llei de Contractes del Sector Públic). Finalment, el mateix informe apunta que «no consta en l’expedient el corresponent Plec de prescripcions tècniques, que és preceptiu per les contractacions de valor estimat igual o superior als 3.000 euros».