A Girona hi ha actualment tretze aparcaments municipals amb casuístiques diferents i concessions de fins a 49 anys, algunes de les quals s’allarguen fins l’any 2047. Moltes de les empreses encarregades de la gestió han canviat amb el pas del temps o s’han fusionat amb d’altres o es van crear expressament per a l’equipament. N’hi ha que són només amb places destinades al lloguer i altres inclouen també la rotació. Les concessionàries van pagar com a cànon, la construcció de la instal·lació i urbanització de la zona o unes quantitats progressives i segons el número de places.

 Tres dels tretze aparcaments han retornat ja a l’Ajuntament després que les explotadores fessin fallida. Un és el que està situat a la plaça del Pallol, que va començar amb l’empresa que feia la construcció en concurs de creditors. Va acabar passant a mans de Vivendes de Girona, una empresa 100% municipal i amb mig aparcament sense ús per una inundació. Els altres dos, que gestionava Aparcament Girona 2003 SL, estan ubicats al carrer Emili Grahit i al sector Güell (a les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana). L’empresa ha entrat en liquidació i l’Ajuntament ha reclamat al jutge, amb èxit, que se li retornés la titularitat. Una comissió tècnica ha de determinar-ne el futur. De moment, durant nou mesos el gestiona un administrador concursal.

El primer dels altres deu aparcaments que ha de retornar a mans públiques quan s’acabi la concessió és el que hi ha al costat de l’hospital Josep Trueta. El gestiona Tadifi SL, del grup Mifas, fins l’any 2028. Se l’ha hagut d’indemnitzar perquè Salut va ocupar-li part de l’espai, des del 2010, per posar-hi consultes externes.

El segon que retornarà, serà el que hi ha darrera dels jutjats, a la plaça Vicens Vives i amb entrada pel carrer Berenguer Carnicer. Ho farà el 2029, pertany a SABA després de diferents canvis, sempre amb el vist-i-plau municipal.

L’aparcament a sota de la plaça de l’U d’octubre de 2017 i el de la plaça Josep Pla acaben les seves concessions el 2035 i el 2036 respectivament i estan explotats per Pàrking Constitució SA. La concessió de l’equipament de la plaça del mercat del Lleó (batejat com a Aparcament Plaça Catalunya) finalitza el 2038 i el gestiona la societat Pàrking Catalunya SA. L’estacionament a tocar de la muralla, sota la plaça General Marvà, amb places de lloguer, està en concessió a l’empresa Projectes i Disseny SL fins l’any 2044.

El que hi ha a sota del parc Central, amb entrada des del carrer Santa Eugènia té una concessió que finalitza l’any 2045 i després de canviar de mans (la primera adjudicatària no va ni començar l’obra) ara el gestiona Balsol 2001SL. També l’any 2045 acaba la gestió de SABA de l’aparcament a sota de la seu de la Generalitat. És municipal després d’un conveni entre el Govern i l’Ajuntament i se li va allargar dos anys i mig el servei per modificacions no previstes al projecte inicial.

L’any 2046 acaba l’explotació de l’empresa Rubau Tarrés SA de l’aparcament amb places de lloguer a la zona del Pou Rodó. Finalment, el que hi ha al parc de Vista Alegre ho farà l’any 2047 i l’explota Guimerà Nou SL.

Estudi extern

Fruit de tot aquest conglomerat, l’Ajuntament acaba d’encarregar un estudi extern de totes les concessions per determinar el seu estat econòmic i com afecta a aspectes com ara les tarifes i els cànons que es paguen anualment i començar a dibuixar, cas a cas, quin és el futur quan s’acabi la concessió de cada instal·lació.

Aparcaments i Concessions Joan Montaner