Sant Jordi Desvalls tenia una notaria com a mínim des del segle XV, segons confirmen un manual, dos llibres i alguna escriptura que s’han identificat entre fragments de documentació pendents de catalogació de l’Arxiu Històric de Girona (AHG). L’Arxiu ha incorporat els documents al seu conjunt de fons notarials i donen testimoni de la presència d’aquesta oficina en aquesta localitat de poc més de set-cents habitants.

Miquel de Meyans, resident a Castelló d’Empúries, ja consta com a notari el 1478 en uns llibres que corresponen a successors seus, com són Joan Pons (1482-1486), Nicolau Sàbat (1629-1631) i Josep Renart (1669-1673). La dinastia que, des del segle XV, era propietària de tot aquell lloc era la dels Biure, el primer d’ells Andreu de Biure, que va edificar un castell que va ser la seva residència i, possiblement, també seu de la notaria.

Els diferents notaris consta que ho són per autoritat del senyor de Sant Jordi Desvall, la baronia del qual i jurisdicció del castell van ser adquirides el 1642 pel Capítol de la Catedral de Girona.