El PSC reclama al govern de Girona la «màxima celeritat» dels tràmits que hi hagi pendents per enderrocar les cases expropiades del carrer Universitat de Montpeller que han d’anar a terra perquè es pugui obrir un tram de carrer que ha de connectar el carrer Universitat de Cervera amb el carrer Pau Vila i Dinarès i, per tant, amb el Parc del Migdia.

L’enderroc es va suspendre al desembre perquè en una de les cases que s’han de tirar a terra hi havia tornat a entrar a viure una persona que, segons va avançar Diari de Girona, anteriorment ja havia estat expropiada i havia marxat. L’Ajuntament va dir en aquell moment que es tractava d’un cas complex, en mans dels serveis socials, i que se li facilitaria l’accés a un habitatge social.

Dos mesos després, però, el PSC es queixa que «la situació continua encallada». El regidor socialista Joan Antoni Balbín va advertir ahir que «el contracte es va formalitzar a finals del mes d’octubre i que el termini total previst per fer l’enderrocament és de cinc mesos, sense que es contempli cap possibilitat de pròrroga». Des del govern es manté que l’enderroc està suspès fins que es trobi sortida per aquesta persona i que tan bon punt passi, l’empresa procedirà a l’enderroc.

Des del grup socialista s’assenyala que els veïns de la zona «expressen malestar per la demora en l’enderrocament i obertura del carrer».