L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui per Junta de Govern Local l’adjudicació de les obres de construcció del mur de contenció entre el pont de la Barca i el pont de França per fer front a les crescudes del riu Ter. El projecte, aprovat pel consistori el mes de juny passat, servirà per protegir la zona urbana del costat esquerre del riu, on actualment hi ha una benzinera, un supermercat i un cinema, entre altres activitats. 

 La principal actuació de l’obra serà la construcció d’un mur de formigó armat entre els dos ponts amb alçada suficient per evitar inundacions de les zones urbanes properes. Per tal d’integrar la nova construcció al medi natural on es troba, el mur es revestirà amb gabions de malla galvanitzada amb pedra calcària al seu interior. D’aquesta manera es vol aconseguir un menor impacte paisatgístic i al mateix temps crear un hàbitat favorable pel desenvolupament de flora i fauna del medi fluvial.

En un extens projecte constructiu de 882 pàgines per estudiar la construcció del mur per poder protegir els usos urbans de la zona, fet per l’empresa ABM Consulting, especialitzada en enginyeria de l’aigua i territori, s’indica que cal aixecar un mur de formigó armat amb cota suficient per evitar que les possibles avingudes s’estenguin dins de la zona urbana. El mur, de 80 centímetres d’amplada, farà 116 metres lineals i es fonamentarà sobre una sabata construïda amb formigó armat. Pel costat de la zona urbana, on hi ha un camí que voreja el riu, el mur serà visible amb una alçada d’entre 1,75 i 1,80 metres. Per la banda del riu, quedarà al descobert des de major en profunditat i quedarà visible una alçada d’entre 2 i 2,85 metres segons el tram. En realitat, el mur farà quatre metres però una part quedarà sota terra o sota l’aigua. A més a més del mur, s’estendrà una capa d’escullera, formada per blocs de 300 a 1.000 quilos, enterrada entre el mur i el riu, just per davant del mur, amb una amplada de base de tres metres i un gruix de 1,3 metres.

 Per facilitar l’accés a la via verda que discorre pel marge del riu en aquest tram, s’habilitaran dos accessos des dels dos ponts. A més també es preveu la formació de dos punts de repòs amb bancs. El termini d’execució d’aquesta actuació està previst en quatre mesos.

 L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Àrids Vilanna SL per un import de 404.714,75 € (IVA inclòs), dels quals una part serà sufragada per l’Agència Catalana de l’Aigua, gràcies a la subvenció per a actuacions de protecció davant avingudes en benefici de zones urbanes.