L’any passat a Girona es van detectar quaranta càncers de còlon, que es van poder diagnosticar en una fase tan inicial que no es van desenvolupar gràcies a la campanya de cribratge que es porta a terme a la població. Aquestes dades les va aportar Virgínia Piñol, responsable de la unitat de tumors gastrointestinals de l’Hospital Josep Trueta dins el cicle de conferències «Girona amb veu de Dona en Salut», organitzat pel grup de Recerca en noves dianes terapèutiques de la Universitat de GironaTargetslab-oncologia.

El cribratge a partir de les anàlisis de femtes va demostrar la necessitat de fer una colonoscòpia al pacient. En el mateix procediment es van extreure els pòlips alterats i es va comprovar que la malaltia no va progressar. Per això Piñol considera que cal augmentar el nombre de població gironina que participa en aquest cribratge, perquè actualment només un 35% de la població hi participa, especialment les dones.

El càncer de còlon afecta més homes que dones. És el segon més freqüent en la població femenina, ja que els estudis demostren que una de cada trenta pot tenir un càncer de còlon quan tingui més de 70 anys si es donen un seguit de circumstàncies que la Piñol va descriure, algunes de les quals són fàcilment evitables com ara tenir sobrepès i fumar.

La bona notícia és que en un percentatge molt alt, els càncers de còlon són curables o cronificables per les noves cures i la tecnologia. A més, insisteix en la importància de les campanyes de cribratge en la població major de 50 anys que s’estan fent a Girona des de 2016, que són «molt efectives».

Finalment, en el diàleg mantingut amb la investigadora de Targetslab, Sílvia Espinosa, Virgínia Piñol va explicar que caldrà valorar la possibilitat de fer un cribatge poblacional més d’acord amb les característiques de cada individu i del seu estil de vida, no tan centrat en franges d’edat, ja que una persona amb un pes normal i no fumadora té menys possibilitats de patir el tumor.

Rondes per comarques

La cribra de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar als primers participants. Així doncs, cada dos anys es completen el que s’anomenen rondes. A finals de l’any passat, el Baix Empordà estava fent la cinquena ronda, la Garrotxa i el Ripollès tot just van començar la quarta i la resta de comarques estaven a la tercera.

El programa a la Regió Sanitària de Girona es coordina a l’oficina tècnica que gestiona l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), des de la qual es convida a participar-hi a la població durant l’any en curs a través d’una carta que es rep al domicili, en què s’explica el programa i s’informa de com formar-ne part. Els participants han de dirigir-se amb la carta a una oficina de farmàcia acreditada, on se’ls donarà un estoig per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l’oficina tècnica. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d’Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica.

La colonoscòpia és una prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre. És la prova més efectiva per diagnosticar la causa concreta de la sang detectada en la prova de detecció de sang oculta en la femta. Segons els resultats d’aquest estudi, s’indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d’un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Nous diàlegs en veu de dona

El pròxim diàleg de «Girona amb veu de Dona en Salut» serà el dilluns vinent a les 18:30 a l’Auditori Josep Irla. La ponent serà la doctora en enginyeria de la Universitat de Girona Maria Luisa Garcia-Romeu de Luna que parlarà sobre com les noves tecnologies permeten i faciliten els processos en salut, amb una xerrada titulada: Del taller mecànic cap a l’hospital, tecnologies innovadores de fabricació al servei de la salut.

Concepció Fuentes tancarà els diàlegs, el 4 d’abril, amb una ponència sobre la violència sexual.