La qualitat de l’aire a Girona és «bona», segons diversos estudis, sobretot si es tenen en compte el límit que es marca de 40 μg/m3 de diòxid de nitrogen (NO2) per a la protecció de la salut que dicta un reial decret del 2011. No obstant això, en els darrers anys hi ha hagut diversos punts de la ciutat on s’ha sobrepassat aquest límit de NO2, procedent, sobretot del combustible dels vehicles. L’any passat, els informes van detectar dos indrets amb una qualitat de l’aire «molt pobra». Són dues cruïlles on hi ha un alt nivell de trànsit de vehicles a motor. A la ronda Ferran Puig, a prop de la plaça Marquès de Camps, es va arribar als 45,5 μg/m3 i al carrer riu Güell, a l’alçada de l’encreuament amb el passeig d’Olot, on es van mesurar 42.0 μg/m3. Allà hi ha l’escola de Santa Eugènia.

La cruïlla del carrer riu Güell i el passeig d’Olot, amb l’escola Santa Eugènia a tocar MARC MARTÍ

El mateix Ajuntament indica a la seva pàgina web que «cal vigilar alguns punts concrets que estan més exposats a contaminació procedent del trànsit rodat». El carrer riu Güell com a perllongació de l’avinguda Tarradellas i la ronda Ferran Puig, com a continuació o un dels extrems de la carretera Barcelona són dos dels vials que absorbeixen més circulació de la ciutat segons les memòries anuals de l’àrea de mobilitat. L’Ajuntament fa un seguiment de la qualitat de l’aire a través d’una xarxa de mesuradors de diòxid de nitrogen (NO2). Aquest contaminant s’utilitza com a indicador de la contaminació atmosfèrica de la ciutat.

El mateix informe, analitzat per la consultoria mediambiental 4Esfera Innova, també indica quatre punts per sobre dels 30.0 μg/m3 de diòxid de nitrogen (NO2), que es un límit anual per a la protecció de les plantes. Són la plaça Marquès de Camps (34,3 μg/m3), el carrer Pont Major (33,0 μg/m3), la carretera de Santa Coloma (31,8 μg/m3) i el carrer de la Rutlla (30,6 μg/m3). Tal com adverteixen els estudis, les dades del 2021 poden estar afectades per diferents onades de la pandèmia i per canvis d’hàbit precisament pel virus.

Si s’observen les dades dels anys previs a la Covid-19 (anys 2018 i 2019), s’observen alguns punts més problemàtics que es repeteixen. L’any 2018, a la ronda Ferran Puig el sensor va enfilar-se fins als 68,6 μg/m3. Altres llocs que van superar els 40 μg/m3 van ser el carrer del Pont Major amb 47,7 μg/m3, la carretera Barcelona a l’alçada de la futura Clínica Girona amb 45,4 μg/m3, la rotonda de la Devesa (on hi ha la plaça de la Sardana) amb 43,2 μg/m3, el carrer de la Rutlla 42,3 μg/m3 i a la carretera de Sant Gregori amb 40,0 μg/m3 justos. L’any 2019, el darrer prepandèmia, van reproduir-se molts punts amb els límits per sobre dels 40 μg/m3. A la ronda Ferran Puig va ser 61,0 μg/m3. Al Pont Major va marcar 44,5 μg/m3, a la carretera Barcelona va indicar 42,0 μg/m3, a la rotonda de la Devesa va ser 41,7 μg/m3 i a la Rutlla, 41.0 μg/m3. Val a dir que cap dels dos anys es va mesurar la qualitat de l’aire a l’exterior de l’escola de Santa Eugènia. Ja enmig de la pandèmia, l’any 2020, les dades van ser menors. Només davant de l’escola Santa Eugènia es va arribar a 40,8 μg/m3. A la ronda Ferran Puig, va quedar-se en 38,0 μg/m3.

Nivells de NO2 a diferents punts de Girona

Nivells de NO2 a diferents punts de Girona AJUNTAMENT DE GIRONA/DDG

Els límits i l’OMS

Segons l’Ajuntament, en general, la situació geogràfica de la ciutat fa que hi hagi «una bona dispersió de contaminants i que es mantingui, la major part de l’any, dins dels límits establerts per normativa». En alguns casos puntuals, sobretot en episodis ambientals de contaminació, «hi pot haver petites superacions de poca importància». A banda dels citats 40 μg/m3 de diòxid de nitrogen de mitjana anual establert com a límit per a la protecció de la salut, el reial decret també exposa altres topalls: no poden superar-se més de 18 cops a l’any episodis d’una hora amb 200 μg/m3 de diòxid de nitrogen i hi ha un límit d’«alerta»: 400 μg/m3 en tres hores consecutives.

La consultoria 4Esfera Innova posa de relleu que no obstant això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat recentment la nova llista de valors recomanats pel que fa als contaminants atmosfèrics on exposa que «les concentracions anuals de NO2 no haurien de ser superiors als 10 μg/m3, i les concentracions diàries de NO2 no haurien de superar els 25 μg/m3 més de tres o quatre vegades l’any».

Des de l’Ajuntament, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, indica que amb les Zones de Baixes Emissions el que s’ha de fer com a govern «és donar compliment a la llei», però remarca que han de «pensar bé la possible delimitació de les baixes emissions i estudiar el que diu la sentència de les Zones de Baixes Emissions de Barcelona per elaborar la nostra ordenança que ha de regular el funcionament d’aquestes zones». Terés insisteix que «la qualitat» de l’aire a Girona, en terme mitjans, «és bona o molt bona». Assenyala que «la problemàtica de l’àrea de Barcelona no es viu a Girona, però ens interessa millorar i serà una bona oportunitat per fer-ho». I conclou que aquestes zones no serviran només per «beneficiar la salut de les persones», sinó també per evitar «el trànsit que contamina i que provoca el canvi climàtic».

Comparativa de la mitjana mensual de NO2 AJUNTAMENT DE GIRONA/DDG

El diòxid de nitrogen i el seu vincle amb els mitjans de transport

El NO2 és un gas format per dos àtoms d’oxigen i un de nitrogen. És de color marronós i té una olor forta. És un dels elements que forma el boirum fotoquímic i precursor de l’àcid nítric, que és un dels constituents de la pluja àcida, a més a més, és precursor de partícules secundàries. La principal font d’emissió del NO2 és la combustió a altes temperatures, tant l’antropogènica, derivada del transport (terrestre, aeri i/o marítim) i la indústria (plantes termoelèctriques...), com la natural, procedent de la crema de biomassa i/o altres processos naturals (volcans...). 

La quantitat de NO2 emesa depèn de les condicions de la combustió i de la quantitat de combustible cremat. A les ciutats, el NO2 prové principalment de les combustions dels vehicles de motor, especialment dels vehicles dièsel. En concentracions superiors a 200 μg/m3 (valor límit horari segons la normativa europea) el NO2 provoca una inflamació significativa de les vies respiratòries. Estudis epidemiològics mostren que una exposició prolongada a concentracions elevades de NO2 augmenta els símptomes de bronquitis en nens asmàtics i una reducció de la funció pulmonar de la població sana.