La batalla sense treva entre els dos exregidors del ja extingit grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Girona ha portat al que va ser portaveu Daniel Pamplona a denunciar la seva excompanya, Míriam Pujola, a la comissió interna de codi ètic de l’Ajuntament de Girona. Considera que moltes de les factures de l’anterior mandat (2015 a 2019) no estan prou justificades com perquè siguin computables com a despeses incloses en les aportacions als grups municipals com a dietes o desplaçaments.

En la denúncia, Pamplona exposa que hi ha «tiquets» de serveis de taxi «sense justificació de amb qui s’ha reunit i amb quina finalitat, ni al seu nom, que presumptament fa servir a títol individual, així com altres despeses d’hotel i trens AVE fora de la ciutat sense justificar que es degui a una trobada dins de l’exercici del grup municipal (i no del partit o altres causes alienes a les activitats del grup municipal i l’Ajuntament».

Germanetes dels Pobres

En concret, hi ha multitud de despeses de desplaçaments en taxi (el de major import arriba als 44.30 euros) i àpats i tiquets en una cafeteria de la plaça del Vi (amb un cost d’entre 7 i 14 euros cada cop) o un curs de lideratge i gestió organitzacional a Lloret de Mar (736 euros). També hi ha una nit d’hotel a Barcelona (140,71 euros), diferents viatges en tren (el més quantiós és de 136,20 euros de retorn a Girona des de Madrid amb un altre d’anada de 90,50 euros ), un acte del grup del grup municipal en un restaurant de la Creu de Palau (409 euros), o dos àpats del sopar benèfic de les Germanetes dels Pobres (per un total de 150 euros) que es va fer al Mas Marroch dels germans Roca. També hi ha la compra, el dia abans de Sant Jordi de roses taronges (1.147 euros).

La reunió de la comissió de control del codi ètic que s’ha fet aquesta setmana va ser tensa i no es va arribar a cap conclusió i es van emplaçar a fer una sessió extraordinària d’aquí a unes setmanes. A la comissió hi ha tècnics i representants de totes les formacions polítiques.

Des de Ciutadans (Pujola n’és afiliada) s’ha assenyalat que «les despeses del grup ja van ser justificades dins del termini i en la forma escaient davant l’interventor, com la resta dels grups». Es recorda que ja van «presentar els comptes, i es van justificar totes les despeses amb les seves corresponents factures» i que van retornar «més de 15.000 euros» que no havien gastat dels diners que se’ls havien donat com a grup, «la qual cosa no poden dir altres grups, i la resta de despeses està justificada amb factures i tiquets». Des de la formació taronja s’exposa que ni l’interventor, «ni el secretari ni la comissió de transparència han fet ni un sol advertiment sobre les nostres despeses» i ho argumenten pel fet que les «despeses encaixen perfectament en la llei perquè són de protocol i de funcionament del grup municipal» i que estan «ben justificades i encaixen en l’esperit de la llei».

Durant el mandat, Ciutadans havia rebut 30.400 euros per al seu funcionament municipal. La xifra de despesa que s’adjudica a cada grup té una quantitat fixa i un increment segons el número de regidors que té el grup. Segons el reglament aprovat, els ingressos i despeses de la dotació econòmica es liquidaran anualment, presentant cada grup una declaració responsable del Portaveu del Grup en la que es faci constar que en les despeses efectuades no s’ha incorregut en cap dels supòsits de prohibició.

Què està prohibit fer

Aquests supòsits són no gastar-se els diners corresponents a assignacions de grups polítics ni en contractació de personal ni en despeses inventariables (material amb una vida útil superior a un any o temps de mandat com ara telèfons mòbils, ordinadors o material d’oficina). Res més. Aquesta declaració es fa amb un excel on s’hi ha d’especificar la data de la despesa, el receptor, una breu descripció de la despesa i el cost. La descripció, en el cas de Ciutadans era breu: «desplaçament», «dietes» «tren» o «habitació».

Pamplona assegura que no ha «rebut mai ni un euro per poder gastar de les aportacions dels grups». Des d’ERC, s’assegura que en els darrers temps no han fet «cap despesa». El PSC assenyala que tampoc passen despeses de desplaçament i que «en el mandat 2015-2019 va justificar «factures d’assessorament polític, assessorament en comunicació, assessorament per la pàgina web, serveis aportats pel Partit al grup (assessorament administratiu, jurídic i comptable) i insercions a mitjans de comunicació». La documentació justificativa, indiquen «ha estat a disposició del Tribunal de Comptes per a la seva fiscalització». Des de Guanyem expliquen que no passen dietes i que el desplaçament són comptats i són per pagar el trasllat de ponents dels seus actes. Des de Junts, s’indica que no generen «despeses de desplaçament, i en cas que n’hi hagués», hi especificarien «el motiu del desplaçament».

Sobre les despeses de Pujola, Junts considera que «que cada grup té la seva autonomia i exerceix la gestió dels seus recursos com considera», Guanyem diu que ho està estudiant, el PSC diu que s’analitzarà a la comissió d’Ètica i ERC que «és fruit d’una guerra interna d’un partit que s’està desmuntant».