L’Ajuntament de Girona canviarà a partir d’aquest mes el model de gestió de residus a les hortes de Santa Eugènia, apostant per l’autocompostatge i la gestió individualitzada dels residus i de la separació per fraccions. El consistori ja ha iniciat els treballs per retirar de forma progressiva els punts d’abocament que hi havia fins ara i adequar l’espai resultant per tal que, de forma individualitzada, les persones responsables de cada hort gestionin correctament els residus que generen. Amb aquesta acció, que segueix les tendències actuals en aquest àmbit, l’Ajuntament pretén millorar els resultats en gestió de residus a les hortes i, al mateix temps, mantenir net l’entorn.

En els darrers temps hi havia hagut abocaments de residus que no eren vegetals que havien provocat la indignació i queixa de l'Associació de Veïns. Per exemple, caixes de cartró de manera massiva, ferros o restes de la construcció.

 En el cas de les restes vegetals d'horts, caldrà fer autocompostatge, mentre que els residus ordinaris assimilables a residus domèstics s’hauran de separar i dipositar correctament en els punts habilitats. Els residus especials s’hauran de portar a la deixalleria.

 Pel que fa a restes vegetals llenyoses o canyes que costin de composar, l’Ajuntament ha previst que, de forma ocasional, es puguin dur al Viver Municipal, situat al costat de la Via Verda. L’horari de recollida d’aquests residus és dimecres, de 10 a 12 h. Aquestes restes s’incorporaran al compost que les brigades de jardineria realitzen amb les restes dels parcs i jardins de la ciutat.

 El canvi de model de gestió comportarà el tancament dels quatre punts d'abocament de residu verd a les hortes de Santa Eugènia. Les obres de clausura d’aquests punts, que han començat avui, s’han adjudicat a l’empresa Transports Reixach SA per un import de 21.946,98 euros (IVA inclòs) i duraran 3 setmanes. Aquesta actuació és fruit de la implantació del Pla de gestió de residus de les hortes de Santa Eugènia que es va elaborar a finals de 2021.

 El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha posat de manifest el mal ús que es feia fins ara dels punts d’abocament, i ha demanat la col·laboració de totes les persones que utilitzen les hortes. “A Girona estem fent grans avenços en la gestió dels residus en el conjunt de la ciutat, fet que ens situa com a ciutat capdavantera en el conjunt del país. Però volem continuar millorant, i per això fem aquest pas endavant a les hortes de Santa Eugènia, que a part dels beneficis estrictament ambientals, també tindrà impacte en la neteja general de tot l’espai”, ha explicat Terés.

 Per tal de facilitar la transició i donar suport a tothom qui ho necessiti, l’Ajuntament ha organitzat dues accions enfocades a la ciutadania. Per una banda, mentre durin les obres es farà una campanya informativa explicant el canvi de model. Per l’altra banda, el dia 10 de maig s’oferirà un curs d'autocompostatge de 3 hores de durada i un servei d'assistència telemàtica per resoldre dubtes i solucionar problemes als usuaris i usuàries que s'hagin adherit al curs. Totes dues propostes aniran a càrrec de l'empresa Spora Consultoria Ambiental SL.

L’espai agrari de les hortes de Santa Eugènia agrupa principalment activitat d’horta familiar i de petita producció. Les parcel·les estan dividides en minifundis, on es desenvolupa un treball d’horticultura bàsicament familiar, de lleure i sense ànim de lucre. A través de les diverses actuacions previstes al llarg del mes de maig es pretén fer un pas endavant en la prevenció, reutilització i gestió eficient dels residus generats a les hortes, amb l'objectiu de millorar-ne els resultats i la sostenibilitat de l’espai a llarg termini.