La Unitat de Patologia Mamària de l'hospital Josep Trueta de Girona va atendre 188 dones durant el 2021, 153 de les quals per tractar-se un càncer de mama. La resta van resultar ser casos benignes. En el 72% dels tumors -110 casos- els professionals van poder practicar una cirurgia conservadora, mentre que en el 28% restant -43 casos- va ser necessari realitzar una mastectomia. El Trueta s'ha convertit en un referent en aquest aspecte i, de fet, se l'ha tornat a acreditar com un centre d'excel·lència en diagnòstic i tractament, per part de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària (SESPM). Es tracta d'una distinció que va rebre el 2013 i que requereix una reavaluació cada 5 anys.

La distinció serveix per certificar el compliment d'uns estàndards de qualitat que garanteixin una atenció d'excel·lència a les pacients amb patologia mamària. La Unitat de Patologia Mamària del Trueta té un caràcter multidisciplinari i desenvolupa una tasca assistencial i investigadora que engloba els professionals de totes les especialitats implicades en el diagnòstic i tractament de la patologia mamària: ginecologia, cirurgia general, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, radiodiagnòstic, anatomia patològica, cirurgia plàstica i reparadora i medicina nuclear, a més de professionals de la infermeria, psicologia i fisioteràpia. Així mateix, compta amb l'assessorament i la participació de la Unitat de Consell Genètic.

De les 188 pacients que van ser ateses el 2021, a 29 dones se'ls hi va realitzar una reconstrucció immediata durant el mateix procés quirúrgic. D'aquests, en quinze casos es va seguir la tècnica de reconstrucció microquirúrgica DIEP/TUC, mentre que en els altres catorze es van seguir altres tècniques com són la col·locació d'expansors o pròtesis, però no se'ls va fer la reconstrucció per raons mèdiques o per decisió de la pacient. Des de la seva posada en marxa el 1989, s'han agilitzat els procediments de la unitat, també s'ha ampliat la cartera de serveis i s'ha enfortit la coordinació entre els diferents especialistes que tracten aquesta patologia.

En aquest sentit, des del Trueta assenyalen que l'especialització permet una atenció integral de la patologia mamària benigna, el tractament integral del càncer de mama en estadis inicials i avançats i, també, fer el seguiment de les pacients. Per aquest motiu, el comitè que integra els diferents professionals es reuneix setmanalment per avaluar diferents casos i unificar criteris d'actuació per oferir una atenció global del càncer de mama. I és que l'objectiu principal de la UPM és oferir una assistència global en el diagnòstic de la patologia de la mama i, especialment, del càncer de mama, el més freqüent entre la població femenina, que a Catalunya afecta cada any 111 dones de cada 100.000. Es calcula que nou catalanes de cada 100 patiran càncer de mama al llarg de la seva vida.