Quiosc

Diari de Girona

Es triplica l’ús fraudulent de la targeta per a discapacitats

Al llarg de l’any 2021 es van detectar casos de fotocòpies del permís, documents caducats o que les feien servir persones que no eren les titulars

Un vehicle amb la targeta en una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. | MARC MARTÍ

Durant l’any 2021 es van sol·licitar 254 targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a Girona, el que representa el 30 per cent menys que l’any anterior. Des del consistori no apunten a cap indicador que hagi provocat el descens de petició de permisos. Per contra, l’any passat va augmentar considerablement, més del triple (un 213%), el nombre d’infraccions per fer mal ús de la targeta. Des de l’Ajuntament no s’ha fet cap campanya específica per controlar els permisos, tot i que sí que s’havien fet crides a fer un ús correcte del document.

Pel que fa a la quantitat de targetes demanades, el 2018 van ser 420, l’any següent 488, el 2020 van ser 359 i l’any passat, 254. D’aquestes, set són de transport col·lectiu, 72 on el titular és la persona conductora i 126 on la titular és una persona no conductora. De les 254 peticions, 49 es van denegar per diferents raons.

Pel que fa a infraccions pel mal ús de la targeta, s’ha passat de les 32 denúncies el 2019 i les 15 el 2020 a les 47 de l’any passat. És un 213% més. La majoria de sancions es van interposar per fotocopiar la targeta (21 casos). També hi ha ocasions en què es va comprovar que s’utilitzava el permís sense el titular de la targeta (12 casos) o en què el document estava caducat (12 casos). En dos casos es va observar que hi havia dades manipulades. L’any 2021 no es van detectar targetes deteriorades o mal exposades, dues infraccions que sí que la policia havia observat en anys anteriors.

Cal tenir en compte, però, que entre els anys 2015 i 2018 la quantitat d’infraccions va ser d’entre 44 i 84. La mitjana de denúncies durant els sis últims anys és de 49 denúncies.

Segons la normativa de la Generalitat, la «targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és personal i intransferible, i no és vàlida cap reproducció del document original». El document original, en un lloc visible, permet que els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda puguin aturar-se, pel temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. A més, possibilita que les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat estacionin els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega. A banda, els municipis faciliten places exclusives per als vehicles que tenen aquest distintiu allà on es detecta que se’n necessiten o quan hi ha una demanda.

Compartir l'article

stats