El projecte ‘Joc Infantil Terapèutic’ de la Fundació Montilivi, amb el suport de la Fundació «La Caixa», a través de CaixaBank, vol adequar un espai exterior del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) El Gironès, ubicat al municipi de Salt (Girona) per oferir una ampliació i una millora en l’atenció terapèutica a infants d’entre 0 i 6 anys.

El joc infantil és un recurs més d’atenció terapèutica que estimula el desenvolupament sensorial i psicomotriu dels infants des d’una perspectiva més lúdica, natural i espontània provocant el sentit de l’exploració, el moviment, la interacció i comunicació. Es preveu la instal·lació de diferents elements de joc infantil que ajudaran en el treball terapèutic amb els infants que presentin necessitats en el seu desenvolupament, potenciant diferents àrees: emocional, d’atenció, motora, del llenguatge i cognitiva.

Pepita Perich, directora de la Fundació Montilivi, i Gemma Batlle, directora de banca d’institucions de CaixaBank, es mostren satisfetes amb aquesta col·laboració. Perich, en nom de la Fundació, ha agraït el suport rebut per la institució. La Fundació «la Caixa», a través de CaixaBank, destinarà 10.000 euros al projecte.