La ciutat de Girona ha estat inclosa en la Xarxa Mundial de Ciutats de l’Aprenentatge de la UNESCO. La candidatura gironina ha estat aprovada juntament amb la de 77 ciutats de 44 països diferents. Aquesta és la xarxa internacional més important en matèria de formació al llarg de la vida. «L’acceptació de la ciutat a la xarxa és un reconeixement a la feina feta fins ara pel consistori per a la promoció de polítiques educatives i d’aprenentatge al llarg de la vida», va afirmar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Per la seva banda, el regidor d’Educació, Àdam Bertran, detalla que «Girona defensa que l’aprenentatge al llarg de la vida ha de permetre a la ciutadania aconseguir dos objectius: el ple desenvolupament integral de cada persona i la inclusió social de tota la població per acabar amb les desigualtats».

Girona compta amb diferents estructures que promouen la participació activa dels agents educatius i socials de la ciutat com la taula tècnica que coordina internament els serveis municipals, els plans comunitaris o els espais de participació com el Consell Municipal d’Educació, el Consell de la Infància i l’Adolescència i el Consell de Formació Professional i Ocupacional que donen veu a diferents agents implicats en l’aprenentatge que també impulsaran l’estratègia de «Girona ciutat d’aprenentatge».