Una empresa està executant les obres de millora de la il·luminació del passeig General Mendoza de Girona. Són només quatre fanals però l’obra té uns cost d’uns 22.000 euros ja que el projecte consisteix en substituir quatre lluminàries posteriors, i col·locar quatre nous punts de llum baixos amb la mateixa lluminària que quedin per sota de les fulles dels arbres. Per fer-ho, s’ha fet una rasa a la vorera existent per ubicar-hi la nova instal·lació soterrada, la construcció de noves arquetes i fonaments a cada nova ubicació de nou punt de llum i la instal·lació de la nova columna d’enllumenat.

La proposta es va votar als pressupostos participats de l’any 2018, corresponents al barri de l’Eixample. Es va indicar que a la vorera que voreja el riu Onyar, a l’estiu quan els arbres estan plens de fulles tapen la llum dels fanals i queden zones «totalment a les fosques». Per això es va decidir millorar la llum però «buscant que fos molt suau per no tallar l’ambient de relax», que s’hi genera.