L’Ajuntament de Girona preveu prorrogar un any la moratòria per als pisos turístics que afecta el Barri Vell i una part del barri del Mercadal. Es tracta d’una mesura per allargar l’aturada de concessions de llicències per aquesta tipologia d’habitatges que ja es contemplava sempre hi quan tirés endavant un pla especial per regular els pisos turístics. Al final, la fórmula de regulació no serà un pla especial sinó una modificació puntual del pla general. El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que molt probablement l’aprovació inicial del canvi urbanístic es farà al ple corresponent al mes de novembre. Amb aquesta aprovació, automàticament s‘activarà la pròrroga per un segon any. És precisament al novembre quan acaba el primer any de moratòria. 

Possible percentatge del 15%

Aquesta modificació del pla general inclourà un percentatge màxim d’habitatges que ha de tenir cada zona respecte del global de pisos que hi ha de caràcter residencial. Lluís Martí ha explicat que per complir amb la directiva de serveis hauran de justificar amb molta cura els percentatges perquè la normativa en aquest àmbit és molt exigent.

En estudis anteriors es fixava que els apartaments no superin el 15% dels habitatges residencials. Martí creu que aquest és «un percentatge raonable» i segurament la normativa anirà per aquesta línia, tot i no poder concretar encara la xifra exacta.

D’aquesta manera, a partir del novembre, es mantindrà vigent la moratòria al Barri Vell i a part del Mercadal i no s’hi podran obrir nous apartaments destinats a l’allotjament de turistes. Mentrestant, es podran seguir demanant permisos per obrir pisos turístics a altres barris de la ciutat. En paral·lel s’estarà fent la tramitació de la modificació del pla general que ja estarà aprovada inicialment. Un cop s’aprovi definitivament entrarà en vigor aquesta nova normativa. Aleshores pot passar que al Barri Vell, per exemple, continuï sense poder haver-hi nous apartaments turístics perquè sobrepassin el topall màxim marcat però es puguin continuar demanant permisos per altres punts de la ciutat, fins que arribin al límit.

"Consulta prèvia"

Prèviament a tot plegat, l’Ajuntament ha de ratificar aquest dilluns, al ple corresponent al mes d'octubre, una «consulta prèvia» al planejament d’ordenació de la implantació dels habitatges d’ús Turístic. Es tracta d’un tràmit que necessàriament s’ha d’activar per llei per poder tirar endavant la modificació del pla general i que permet als ciutadans o societats que ho desitgin fer suggerències o proposar idees per a la regulació d'aquests pisos.