El Ministeri de Transports ha començat les obres per construir nous carrils d'accés a l'AP-7 des de Salt, per tal que els vehicles es puguin estalviar de passar per la rotonda i reduir els embussos que s'hi formen des de la liberalització dels peatges de l'autopista. El cost dels treballs ascendirà a 1,3 milions d'euros i les obres no obligaran a tallar el trànsit, tot i que sí que es preveuen limitacions de velocitat i restriccions en determinats trams.

Segons ha informat el ministeri, els treballs inclouen la incorporació de carrils segregats de gir directe des de la C-65 cap a Salt i des d'aquesta localitat cap al ramal d'accés a l'AP-7, mitjançant l'ampliació de l'actual plataforma. A més, també s'incorporarà un carril segregat al perímetre exterior de la rotonda des de l'AP-7 fins a la carretera C-65. D'aquesta manera, els vehicles podran entrar i sortir de l'autopista sense haver de passar necessàriament per la rotonda, que és on es formen les cues.

D'altra banda, el Govern espanyol també millorarà el paviment en tota aquetsa zona, on extendrà una nova capa de rodadura de cinc centímetres d'espessor. També es faran millores en el drenatge, es renovarà la senyalització vertical i les marques vials, es posaran noves barreres de segureat i s'adequarà la il·luminació.

Tal i com ha indicat el Ministeri, l'objectiu de les obres és "adequar el disseny de la rotonda a l'increment de trànsit observat arrel de la liberalització dels pesatges de l'AP-7, millorant-ne la fluidesa i incrementant la seguretat vial d'aquest tram".