Diari de Girona

Diari de Girona

Girona restituirà a la força un terreny natural de Montjuïc

L’Ajuntament considera que un veí l’ocupa il·legalment i hi ha construït un mur i li ha obert, sense èxit, dos expedients perquè deixi lliure la zona uL’operació val uns 120.000 euros que repercutirà a l’afectat

A l'esquerra, una part del mur vista des d'un costat. A la dreta, una altra part del mur Diari de Girona

L’Ajuntament de Girona haurà de restituir, a la força, un terreny natural d’una finca del carrer de la Torre de Sant Joan del barri de Montjuïc en considerar que un veí l’ocupa il·legalment. L’administració ha decidit tirar endavant una ordre d’execució subsidiària per l’incompliment del requeriment de recuperació del terreny municipal. Actualment, ja està buscant una empresa per tal que li pugui fer els treballs. La inversió que necessitarà l’Ajuntament s’ha estimat en uns 118.963 euros que posteriorment repercutirà al veí, si cal per la via de constrenyiment o d’embargament.

Des de fa almenys tres anys, l’Ajuntament havia estat insistint a l’afectat en què no podia ocupar un espai verd municipal ni aixecar un mur de formigó, tal com es va constatar que havia fet. Es tracta d’una peça de terreny al costat d’on resideix. Li demanava que restablís «la realitat física alterada del domini públic» amb la «retirada dels materials i tots els altres elements que pugui haver-hi de la seva propietat, restituint el seu estat original i deixant-lo a la lliure disposició de l’Ajuntament». El procés podria ser complicat perquè, ara mateix, s’hi hauria d’accedir per un solar que sí que és propietat privada i caldria demanar autorització judicial prèviament.

Queixes d’una família

Dos anys abans de l’inici de la pressió municipal envers el veí que ha ocupat il·legalment el terreny municipal, una família que viu al costat va començar a queixar-se a l’Ajuntament que aquest veí estava saltant-se tota la normativa urbanística vigent, ocupant terrenys públics i aixecant un mur amb material divers que perjudicava el seu habitatge. És arran d’aquestes queixes i denúncies a l’Ajuntament, que el govern va obrir dos expedients per diferents infraccions urbanístiques i ja va avisar que si no es restituïa l’espai, hauria d’actuar subsidiàriament. O sigui, executant les obres i repercutint la factura al veí denunciat.

Alguna d’aquestes expedients podria acabar amb una sanció econòmica l’afectat hauria d’abonar a més del cost de l’arranjament que hauria d’abonar a l’Ajuntament.

Els veïns explicaven que s’han mogut terres i que el mur que s’ha anat aixecant i que arriba als quatre metres d’alçada té «elements punxants» i peces de ceràmica, blocs de formigó, runa, taulons de fusta, baranes metàl·liques i reixes, segons s’exposava en l’informe d’un arquitecte que van haver de contractar per demanar a l’Ajuntament que actués.

El document posava de manifest que «la manca de garanties d’estabilitat i risc de col·lapse en cas de pluges importants o continuades, especialment si hi transiten vehicles per la zona terraplenada, pel fet d’estar estintolat i molt proper a les edificacions de la finca del costat, representa un risc sobre l’estabilitat d’aquestes edificacions preexistents i de les persones que hi habiten o en fan ús».

«No he fet res il·legal»

El veí afectat sempre ha mantingut que ell no ha fet res il·legal i que al solar municipal tan sols hi té un camió. Afirma que fa seixanta anys que viu a la seva finca i tot el que estan denunciant està planejat des de l’any 1987. També assenyala que el mur aixecat al límit amb els veïns estava «dins de la seva propietat» i que el va construir perquè no el veiessin des de fora. Manté que si l’estructura «fins ara no ha caigut, ja no caurà» i nega que estigui feta amb multitud de materials. Considera que tot plegat és una venjança dels seus veïns cap a ell per temes del passat com ara l’existència d’una antena de radioaficionat i per uns burros que hi tenia passejant.   

Compartir l'article

stats